Kii­min­ki-leh­ti luet­ta­vis­sa myös säh­köi­se­nä ver­sio­na

Kii­min­ki-leh­ti on hel­pos­ti luet­ta­vis­sa myös säh­köi­se­nä ver­sio­na.

Kii­min­gin Yrit­tä­jien tors­tai­na 30.7. ilmes­ty­nyt Kii­min­ki-leh­ti on hel­pos­ti luet­ta­vis­sa myös säh­köi­se­nä ver­sio­na. Leh­ti löy­tyy Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vul­ta koh­das­ta Eri­kois­leh­det tai suo­raan lin­kis­tä Kii­min­ki-leh­ti

Leh­des­sä on muun muas­sa pit­kän yrit­tä­jä­uran Kii­min­gis­sä teh­neen Riit­ta Kemp­pai­sen haas­tat­te­lu, autoi­lua­si­aa sekä komea kuva­koos­te taka­vuo­sien Kii­min­ki-päi­vis­tä. Tänä vuon­na päi­viä ei jär­jes­te­tä koro­na­ti­lan­teen takia.

Kii­min­ki-leh­ti on Kii­min­gin Yrit­tä­jien ja Ran­ta­poh­jan yhtei­sen työn tulos. Pai­net­tu­na se on ilmes­ty­nyt Kii­min­gis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä.