Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 13.9.2020

Kysy­myk­set

 1. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan parem­min Ant­ti Ham­mar­berg?
 2. Min­kä urhei­lu­la­jin legen­doi­hin kuu­luu Simo Eeri­käi­nen?
 3. Kuka fik­tii­vi­nen vää­pe­li pal­ve­lee Räy­hän­ran­nan 3. sis­si­komp­pa­nias­sa?
 4. Min­kä menes­tys­tuot­teen isä on oulu­lai­nen Sep­po Säy­nä­jä­kan­gas?
 5. Kenen sävel­tä­mä lau­lu on vir­rek­si­kin esi­tet­ty Niin kau­nis on maa? a) Kai Chy­de­nius, b) Kari Ryd­man, c) Pek­ka Simo­jo­ki, c) Toi­vo Kär­ki
 6. Kum­pi on suu­rem­pi pin­ta-alal­taan Ii vai Oulu?
 7. Kuka nai­nen sai Suo­mes­sa ensim­mäi­se­nä viral­li­sen lipu­tus­päi­vän?
 8. Mikä on Ruot­sin poh­joi­sin lää­ni?
 9. Mikä on spelt­ti?
 10. Min­kä kas­vin laji­ke on Jor­ma? a) peru­na, b) man­sik­ka, c) nau­ris, d) ohra

 

Vas­tauk­set

 1. Irwin Good­man
 2. Pesä­pal­lon
 3. Vää­pe­li Kör­my
 4. Syke­mit­ta­rin
 5. b) Kari Ryd­man
 6. Oulu
 7. Min­na Canth 19.3.
 8. Norr­bot­te­nin lää­ni
 9. Van­ha vil­ja­la­ji
 10. d) ohran