Hau­Pan nai­sil­le tap­pio koti­ken­täl­lä

NJS vei pis­teet muka­naan lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taal­ta nume­roin 0–2. Koti­jouk­ku­een vai­su pelaa­mi­nen ja tehot­to­muus hyök­käys­pääs­sä taka­si vie­rai­li­joil­le pis­teet.

Avaus­jak­sol­la Hau­Pa sai pidet­tyä pai­net­ta vie­rai­li­joi­den pää­dys­sä, mut­ta otte­lu­kel­lon näyt­täes­sä ’32 pää­si vie­rai­li­joi­den Pep­pi Pisi­lä rokot­ta­maan koti­jouk­kuet­ta. Koti­jouk­kue sai luo­tua avaus­jak­sol­la muu­ta­man hyvän maa­lin­te­ko­pai­kan, mut­ta ei onnis­tu­nut maa­lin­teos­sa.

Vie­rai­li­joi­den peli­na­vaa­mi­sen joh­dos­ta oli koti­jouk­ku­een vai­kea pitää muo­to­aan kasas­sa myös toi­sel­la puo­lia­jal­la. Hau­Pa pyr­ki raken­ta­maan rau­has­sa maa­lin­te­ko­paik­ko­ja, mut­ta vaa­ral­li­set maa­li­pai­kat oli­vat vähis­sä, ja her­mos­tu­nei­suus näkyi jouk­ku­een teke­mi­ses­sä. Lop­pua koh­ti koti­jouk­kue nos­ti pai­net­ta ylem­mäs, mut­ta vie­rai­li­joi­den Pisi­lä pää­si Hau­Pal­ta kar­kuun ja vii­meis­te­le­mään otte­lun nume­roi­hin 0–2, kun otte­lua oli pelat­tu 88 minuut­tia.

– Vas­tus­ta­jal­la oli tii­vis puo­lus­tus­lin­ja, jos­sa ei juu­ri vir­hei­tä teh­ty. Tämän vuok­si ei pääs­ty ete­ne­mään lin­jan taak­se toi­vo­tul­la taval­la. Nur­mi­jär­ve­läis­ten peli­tyy­li pai­not­tui hyvin pal­jon juok­su­voi­mai­siin lai­toi­hin, jot­ka raken­si­vat peliä. Jat­kos­sa vas­tus­ta­jan peli­tyy­liin tulee rea­goi­da var­hai­sem­mas­sa vai­hees­sa, eikä herä­tä peliin vas­ta sil­loin, kun ollaan yksi maa­li tap­piol­la, kom­men­toi koti­jouk­ku­een par­haa­na pal­kit­tu Sara Kuo­te­sa­ho.

Seu­raa­van ker­ran Hau­Pa läh­tee pis­te­jah­tiin Joen­suu­hun, kun 26.9. vas­taan aset­tuu FC Hert­ta.

Anni Rii­hi­nie­mi