Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 8.11.2020

Kysy­myk­set

 1. Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maan maakuntalintu?
 2. Kenen sar­ja­ku­va­hen­ki­lön koi­ra on Rekku?
 3. Min­kä poh­jois­suo­ma­lai­sen kau­pun­gin kau­pun­gin­osa on Nakertaja?
 4. Mitä yhteis­tä on kir­jai­li­ja Väi­nö Lin­nal­la ja muusik­ko Pet­ri Laaksosella?
 5. Mis­sä kau­pun­gis­sa on eni­ten Pris­man myy­mä­löi­tä? a) Espoos­sa, b) Hel­sin­gis­sa, c) Pie­ta­ris­sa, d) Tallinnassa
 6. Min­kä nimel­tään ajan­koh­tai­sen pelin toi Suo­meen v. 1944 Juho Jus­si­lan leluyhtiö?
 7. Mikä kas­vi on raa­ka-ainee­na Hummus-tahnassa?
 8. Mis­tä värik­kääs­tä yhdys­sa­nas­ta saa­tiin edes­men­neen kaup­pa­ket­ju Siwan nimi?
 9. Kenen polii­ti­kon muis­tel­ma­kir­ja on 1991. Mus­tien jout­sen­ten vuosi?
 10. Mikä seu­raa­vis­ta lin­nois­ta raken­net­tiin vii­mei­se­nä? a) Ola­vin­lin­na, 2) Hämeen lin­na, c) Turun lin­na, d) Raa­se­po­rin linna?

Vas­tauk­set

 1. Kur­ki
 2. Vil­le Vallattoman
 3. Kajaa­nin
 4. Tääl­lä Poh­jan­täh­den alla (Lin­nal­la romaa­ni, Laak­so­sel­la laulu)
 5. c) Pie­ta­ris­sa
 6. Koro­nan
 7. Kik­her­ne
 8. Sini-val­koi­nen
 9. Esko Ahon
 10. a) Ola­vin­lin­na