Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 20.12.2020

Kysy­myk­set
1. Kenen polii­ti­kon tänä vuon­na ilmes­ty­nyt muis­tel­ma­teos on Mus­tien jout­sen­ten vuosi?
2. Mis­tä löy­tyy kivipiira?
3. Min­kä lis­tan ensim­mäi­set ovat Kau­ko Simo­nen ja Arja Sipola?
4. Mis­sä urhei­lu­la­jis­sa on vii­me aikoi­na menes­ty­nyt Sami Välimäki?
5. Tin­te­ma­ton soti­las on Väi­nö Lin­nan a) 1.) n) 2., c) 3. d) 4. romaani
6. Mis­tä voit löy­tää nimis­mie­hen kiha­roi­ta val­les­man­nin pään lisäksi?
7. Min­kä kun­nan alu­eel­la on kol­mois­mur­his­ta tut­tu Bodomjärvi?
8. Mis­sä maas­sa on eni­ten espan­jaa puhu­via ihmisiä?
9. Min­kä sor­tin nau­tis­ke­li­ja on dipsomaani?
10. Mikä on kes­ki­läm­möl­tään Euroo­pan kyl­min pää­kau­pun­ki? a) Hel­sin­ki, b) Minsk, c) Mos­ko­va, d) Reykjavik

Vas­tauk­set
1. Esko Ahon
2. Lin­nun mahasta
3. Ensim­mäi­set tangokuninkaalliset
4. Golfissa
5. c) 3.
6. Huo­nos­ti hoi­de­tul­ta tieltä
7. Espoossa
8. Meksikossa
9. Tuurijuoppo
10. b) Minsk