Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 1.11.2020

Kysy­myk­set

 1. Mis­sä maas­sa on kuol­lut eni­ten ihmi­siä koronapandemiaan?
 2. Mil­lä kah­del­la bii­sil­lä hau­ki­pu­taa­lai­nen Lea Laven on voit­ta­nut Syk­syn sävelen?
 3. Mikä on maailman(kaikkeuden) ylei­sin alkuaine?
 4. Kenen fik­tii­vi­sen hen­ki­lön äiti oli Ilmatar?
 5. Kuka oli Suo­mes­sa ensim­mäi­nen minis­te­rin arvo­ni­men saa­nut nai­nen? a) Tyy­ne Lei­vo-Lars­son, b) Pirk­ko Työ­lä­jär­vi, c) Mar­jat­ta Vää­nä­nen, d) Kert­tu Saalasti
 6. Mis­sä maas­sa on vai­kut­ta­nut huu­me­po­mo “El Chapo”?
 7. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan vesivärimaalaus?
 8. Mikä on ollut pyhäin­päi­vän alku­pe­räi­nen päivä?
 9. Mis­sä maan­osas­sa on Appa­la­kien vuoristo?
 10. Mikä on Veik­kauk­sen lot­to­ko­neen arvon­ta­rum­mun hal­kai­si­ja? a) 36 cm, b) 56 cm, c) 76 cm, d) 96 cm
 11. Kuka on Vaa­lan tun­ne­tuin mielipidevanki?

Vas­tauk­set

 1. Yhdys­val­lois­sa
 2. Ei oo, ei tuu ja Nyt kun oot mennyt
 3. Vety
 4. Väi­nä­möi­sen
 5. c) Mar­jat­ta Väänänen
 6. Mek­si­kos­sa
 7. Akva­rel­li
 8. Mar­ras­kuun 1. päivä
 9. Poh­jois-Ame­ri­kas­sa
 10. b) 56 cm
 11. Pel­son Man­de­la, heh-heh