Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 27.12.2020

Kysy­myk­set
1. Mikä suo­ma­lai­nen ins­ti­tuu­tio valit­tiin hil­jak­koin Unescon aineet­to­mien kult­tuu­ri­pe­rin­tö­jen listalle?
2. Min­kä pelin ter­me­jä on gambiitti?
3. Mis­sä teh­tä­väs­sä toi­mii Tapio Luoma?
4. Mis­sä ani­maa­tios­sa on hen­ki­lö Mar­jo­rie os. Bouvier?
5. Min­kä maa­lai­nen on alku­jaan vaa­te­ket­ju Dress­mann? a) sak­sa­lai­nen, b) ruot­sa­lai­nen, c)´norjalainen, d) suomalainen
6. Mis­tä kah­des­ta asias­ta on Suo­mes­sa jär­jes­tet­ty val­ta­kun­nal­li­nen kansanäänestys?
7. Mikä tut­tu romaa­ni ilmes­tyi USA:ssa nimel­lä The Egyptian?
8. Min­kä kotie­läi­men suku­lai­nen on jakki?
9. Mil­lä lem­pi­ni­mel­lä kut­su­taan Suo­men nais­ten jalkapallomaajoukkuetta?
10. Mikä on Uuden tes­ta­men­tin ainoa evan­ke­liu­mi, jos­sa mai­ni­taan itä­maan tie­tä­jät? a) Mat­teus, b) Mar­kus, c) Luu­kas, d) Johannes
Lop­pu­ke­ven­nys: Mikä yhdis­tää hevo­sur­hei­lun ja moot­to­riur­hei­lun ystäviä?

Vas­tauk­set
1. Sauna
2. Shakin
3. Arkkipiispana
4. Simpsoneissa
5. c) norjalainen
6. Kiel­to­lain lak­kaut­ta­mi­ses­ta 1932 ja Suo­men EU-jäse­nyy­des­tä 1994
7. Sinu­he Egyptiläinen
8. Naudan
9. Hel­ma­rit (Hel­mi­pöl­löt)
10. Matteus
Keven­nys: Molem­mat ovat kiin­nos­tu­nei­ta koneista.