Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 25.10.2020

Kysy­myk­set

 1. Min­kä edel­leen toi­mi­van mer­kit­tä­vän suo­ma­lai­sen yri­tyk­sen perus­ti vie­re­mä­läi­nen Eina­ri Vidgrén vuon­na 1970?
 2. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan naali?
 3. Mis­sä kun­nas­sa on Kos­ken­kor­van kylä ja tehdas?
 4. Mikä elo­ku­va sai eni­ten Jus­si-pal­kin­to­ja tänä vuonna?
 5. Mil­loin lope­tet­tiin kidu­tus rikos­tut­ki­mus­ten yhtey­des­sä Suo­mes­sa? a) 1672, b) 1722, c) 1772, d) 1822
 6. Kuka hävi­si K.J. Ståhl­ber­gil­le tasa­val­lan pre­si­den­tin­vaa­lin edus­kun­nas­sa v. 1919?
 7. Poke­ris­sa ns. kuol­leen mie­hen kädes­sä on kak­si paria. Mit­kä parit?
 8. Mitä sym­bo­li­soi vaat­teen pesu­mer­kis­sä ole­va kolmio?
 9. Kenet egyp­ti­läi­nen Poti­far otti Raa­ma­tun mukaan orjakseen/kasvatikseen?
 10. Mikä oli ennen mui­noin lam­puo­ti? a) muo­na­mies, b) vuo­kra­ti­lal­li­nen, c) torp­pa­ri, d) huutolainen

Vas­tauk­set

 1. Pons­se Oy:n
 2. Napa­ket­tu
 3. Ilma­joel­la
 4. Auro­ra
 5. c) 1772
 6. Gus­taf Mannerheim
 7. Kak­si ässää ja kasia
 8. Kloo­ri­val­kai­sua
 9. Jose­fin
 10. b) vuo­kra­ti­lal­li­nen