Haukipudas

Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­tan ase­ma­kaa­va­muu­tos ete­nee

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi  Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tien ja Kes­kus­ku­jan aluet­ta kos­ke­van ase­ma­kaa­va­muu­to­seh­do­tuk­sen, joka ase­te­taan ylei­ses­ti näh­tä­vil­le. Kaa­va­luon­nos oli näh­tä­vil­lä vuo­den alus­sa,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ei enää autoil­la Rivin­no­kal­le – yksi­tyis­tien tie­kun­ta päät­ti toi­mis­ta lii­ken­teen rau­hoit­ta­mi­sek­si

Hau­ki­pu­taan Rivin­no­kan vir­kis­ty­sa­lue on vii­me vuo­si­na lisän­nyt vah­vas­ti suo­sio­taan. Rivin­no­kal­le vie­vän yksi­tyis­tien tie­kun­ta aikoo kiel­tää moot­to­ria­jo­neu­vo­lii­ken­teen tien kulu­mi­sen hidas­ta­mi­sek­si ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Läpi­leik­kaus Kali­men­joen vedes­tä – pul­lot täyt­tyi­vät Kali­Ve­si-hank­keen näyt­teen­ot­to­päi­vä­nä

Kali­men­joen vesi oli eri­tyi­sen tark­kai­lun koh­tee­na juhan­nus­vii­kon tiis­tai­na, jol­loin joen veden laa­tua tut­ki­va Kali­­Ve­­si-han­­ke jär­jes­ti näyt­teen­ot­to­päi­vän yhdes­sä alu­een asuk­kai­den kans­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ky­län kou­lu lak­kaa, Yli-Iin kir­jas­to säi­lyy pai­koil­laan

Sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­ta kos­ke­vas­ta pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­tiin pää­tös pit­käl­lis­ten kes­kus­te­lu­jen ja äänes­tys­ten jäl­keen  Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa maa­­nan­­tai-ilta­­na.  Puheen­vuo­ro­ja käy­tet­tiin 50 ja pal­ve­lu­verk­koon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLei­po­mos­sa juh­li­taan

Putaan Pul­lan lei­po­mos­sa Mar­tin­nie­mes­sä vie­te­tään tänään kesä­juh­lia 40-vuo­­ti­­sen toi­min­nan mer­keis­sä. Pyö­rei­den vuo­sien kun­niak­si asiak­kail­le tar­jo­taan täy­te­kak­ku­kah­vit ja ries­ka­ho­da­rei­ta. Sade­kaan ei…


Pal­ve­lu­ver­kos­ta pää­tök­set

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­ver­kos­ta maa­­nan­­tai-ilta­­na. Run­saas­ti puheen­vuo­ro­ja ja esi­tyk­siä sisäl­tä­nyt väri­käs kokous alkoi kel­lo 17. Äänes­tys­pää­tök­set pal­ve­lu­verk­koa…


Kesä­Pu­das-tur­naus kuu­mis­sa tun­nel­mis­sa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon Kesä­­Pu­­das-jal­­ka­­pal­­lo­­tur­­naus sujui aurin­koi­sis­sa ja suo­ras­taan hel­tei­sis­sä tun­nel­mis­sa vii­kon­lop­pu­na. Hau­ki­pu­taal­le oli saa­pu­nut kak­si­päi­väi­seen tur­nauk­seen 111 jouk­kuet­ta. Kesä­Pu­das pelat­tiin nyt…