Haukipudas

Väri­sil­mäl­le par­hai­ta arvioi­ta

Hau­ki­pu­taan Väri­sil­mä on saa­nut par­hai­ta arvioi­ta Talous­tut­ki­mus Oy:n teke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa. Hau­ki­pu­taa­lais­lii­ke lis­tat­tiin par­haak­si vii­des­sä arvios­sa kuu­des­ta kun vas­taa­jia pyy­det­tiin arvioi­maan sisus­tusa­lan eri­kois­liik­kei­tä.Joki­ky­län kou­lua ei saa lak­kaut­taa

Joki­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti kyläil­lan Joki­ky­län kou­lul­la tors­­tai-ilta­­na. Pai­kal­la oli run­sas jouk­ko kylä­läi­siä, kou­lun nykyi­siä ja enti­siä oppi­lai­ta sekä myös hyvä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Läm­pöä ysi­kymp­pi­sil­le supe­ri­lai­sil­ta

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työl­le on lah­joi­tet­tu 24 läm­min­tä peit­toa jaet­ta­vak­si tänä vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vil­le seu­ra­kun­ta­lai­sil­le. Pei­tot ovat teh­neet iso­äi­din­ne­liöis­tä SuPe­rin Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­ton jäse­net. Peit­to­kam­pan­ja “Super­läm­pöä” liit­tyy 70 vuot­ta täyt­tä­vän SuPe­rin juh­la­vuo­teen.– Saim­me ammat­ti­lii­tol­ta lan­ko­ja, mut­ta myös omia lan­ko­ja on käy­tet­ty näi­den peit­to­jen virk­kaa­mi­seen, ker­too Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­to 230:n puheen­joh­ta­ja Satu Hau­ru-Kou­va­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaa­mos kaa­tuu tai­de­näyt­te­lys­sä

Tans­sin iloa, Valon tuo­ja, Mea­ning of Life, Valoa koti, Kesäyö, Len­nos­sa.… Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­ly “Kaa­mok­sen kaa­ta­jai­set” on avat­tu Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la.…Miten sujuu tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­to?

Oulun kor­keu­del­la on jou­­lu-tam­­mi­­kuus­­sa saa­tu tai­vaal­ta jo kes­ki­mää­räi­sen tal­ven koko lumi­mää­rä. Joil­le­kin se on rie­mun aihe, toi­sil­le rie­sa: tal­vi­lii­kun­taan on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Äänes­tää pitää, tot­ta kai!

93-vuo­­tias Lii­sa Kojo on elä­män­sä aika­na ehti­nyt äänes­tää niin monis­sa vaa­leis­sa, että niis­tä on vai­ke­aa pitää lukua. Äkkiä ei tule.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pät­kä pyö­rä­tie­tä Län­si­ke­häl­le

Län­si­ke­häl­le Revon­tien ja Vir­pi­väy­län väli­sel­le osuu­del­le Tok­man­nin koh­dal­le raken­ne­taan jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tie. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi han­ket­ta kos­ke­vat suun­ni­tel­mat sil­lä lisäyk­sel­lä, että alu­eel­le lai­te­taan muu­ta­mia tar­vit­ta­via lii­ken­ne­merk­ke­jä lisä­kil­pi­neen. Lii­ken­ne­merk­ke­jä oli esit­tä­nyt Oulun pol­ku­pyö­räi­li­jät ry jät­tä­mäs­sään muis­tu­tuk­ses­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus