Haukipudas

Vakio­tans­sin SM-prons­sia Hau­ki­pu­taal­le

Vakio­tans­sin SM-kil­­pai­­lui­­den par­ke­til­la Lau­kaas­sa näh­tiin kivi­nie­me­läi­nen Tuu­li Tol­va­nen parin­sa Jaak­ko Vii­na­mäen kans­sa. Ensim­mäis­tä ker­taa vakio SM-kisoi­­hin osal­lis­tu­neet Jun2-luo­­kan tans­si­jat tans­si­vat…


Aurin­koi­nen ja vauh­di­kas lii­kun­ta­päi­vä

Hau­ki­pu­taan kou­lul­la jär­jes­tet­tiin lii­kun­ta­päi­vä maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä. Päi­väs­tä Ran­ta­poh­jaan kir­joit­ti­vat mediayh­teis­työ­ryh­män oppi­laat. Vaih­toeh­toi­na oli men­nä las­ket­te­le­maan Isol­­le-Syöt­­teel­­le tai jää­dä kou­lul­le. Kou­lul­la…
Arjen tai­to­ja, yri­tys­tie­toa ja yhtei­söl­li­syyt­tä

Mar­tin­nie­me­läi­ses­sä kam­paa­mos­sa käy mel­koi­nen hyö­ri­nä. Mar­tin­nie­men kou­lun 5-luo­­kan valin­nai­sai­ne­ryh­mä “Arjen tai­dot ja koti­ta­lous”  on saa­pu­nut vie­rai­lul­le luo­kan kum­miy­ri­tyk­seen Lei­lan Tuk­­ka-Tupaan.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­ki­sa kiin­nos­ti

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat jär­jes­ti yhteis­työs­sä Kelk­ka­kuu­meen kans­sa epä­vi­ral­li­set moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­kil­pai­lut Kelk­ka­kuu­me Dra­gRacen Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäel­lä lau­an­tai­na. Ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma­paik­ka tai­puu monek­si, nyt myös moot­to­ri­kelk­ka­ki­saan.…


Heik­ki Haa­pa­lal­le hir­ven­hiih­don SM-kul­taa

Heik­ki Haa­pa­la Mar­tin­nie­mes­tä voit­ti mies­ten sar­jan hir­ven­hiih­don Suo­men mes­ta­ruu­den 2018 Yli­tor­niol­la. Kisat jär­jes­tet­tiin Pes­sa­lom­po­los­sa maa­lis­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na. Mes­ta­ruus tuli 1143 pis­teel­lä. Hopea ja prons­si meni­vät Savoon.33-vuotias Heik­ki Haa­pa­la on iloi­nen ja yllät­ty­nyt voi­tos­taan, vaik­ka tie­tys­ti kisoi­hin läh­det­täes­sä paras mah­dol­li­nen sijoi­tus on aina tavoitteena.Kisassa ampu­mi­nen onnis­tui mie­hel­tä nap­piin, osuu­des­ta tuli täy­det 100 pis­tet­tä, mikä on kisois­sa har­vi­nai­nen saa­vu­tus. Heik­ki Haa­pa­la ker­too, että yleen­sä­kin hänel­le ampu­mi­nen on hiih­toa vah­vem­pi osuus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus