Nuo­ri­so kai­paa teke­mis­tä myös tal­vi­sin

Nuorten vastauksia ajanviettopaikkoja ja nuorisotilaa koskien. Kuva: Merja Ruotsalainen

Joka syk­sy ja tal­vi kes­kus­te­lu­pals­toil­la vilah­taa aina­kin ker­ran kes­kus­te­lu, jos­sa poh­di­taan nuor­ten oles­ke­lua kaup­po­jen tuu­li­kaa­peis­sa. Kom­ment­te­ja on niin puo­les­ta kuin vas­taan­kin. Kesäl­lä ran­nat ja puis­tot par­haim­mil­laan kuhi­se­vat nuo­ria, mut­ta tal­ven tul­len oles­ke­lu­pai­kat kyläl­lä vähe­ne­vät huo­mat­ta­vas­ti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus