Jou­lu­miel­tä myy­jäi­sis­tä

Ritva Karjalainen ja Leena Holmi tonttuineen, kransseineen, sukkineen ja jouluaskarteluineen loivat joulutunnelmaa Ylikiimingin katukuvaan.

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van perin­tei­set jou­lu­myy­jäi­set on jär­jes­tet­ty jo usea­na vuon­na peräk­käin. Pai­kal­la myy­ji­nä oli täl­lä ker­taa muun muas­sa kou­lu­luok­kia, yhdis­tyk­siä ja yksi­tyi­siä yli­kii­min­ki­läi­siä. Yli­kii­min­gin nuor­ten osal­li­suus­ryh­mäs­tä Olli Ala­saa­re­la teki katu­har­ja­kaup­paa asu­kas­tu­val­la ja sen piha­maal­la. Hän ker­toi, että Y.K.S.I eli Yli­kii­min­gin Suu­ret Ideoi­jat –ryh­mä on jo tämän syk­syn aika­na osal­lis­tu­nut muun muas­sa nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­seen sekä ollut myy­mäs­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus