Iso­äi­din jäl­jil­lä Amerikassa

Pilven päällä kulkijat -projektin esittelyä Perinnekeskuksessa, ohjaaja-kirjoittaja Anna-Kaisa Järvi näyttää Kaisan kuvaa. Mukana projektissa on myös valokuvataiteilija Kati Leinonen. Kuvitusta The Finnish American -lehden haastatteluun. Kuva: Riina Rastas. Muut kuvat: Anna-Kisa Järvi.

Yli sata vuot­ta sit­ten, vuon­na 1913, iso­äi­ti­ni Katri/Kaisa Kla­si­la mat­kus­ti Iis­tä Ame­rik­kaan. Mat­kan pää­mää­rä oli Hancoc­kin kau­pun­ki Mic­hi­ga­nis­sa. Paik­kaa nimi­tet­tiin Kupa­ri­saa­rek­si, kos­ka siel­tä lou­hit­tiin kupa­ria alka­van teol­lis­tu­mi­sen tar­pei­siin. Mie­het meni­vät töi­hin kai­vok­sil­le tai met­sä­töi­hin. Nai­set pää­tyi­vät useim­mi­ten pal­ve­li­joik­si eli pii­oik­si. Lai­van mat­kus­ta­ja­luet­te­los­sa mum­mo­ni Kat­rin amma­tik­si on mer­kit­ty ”ser­vant”, pal­ve­li­ja tai pii­ka. Iso­äi­ti­ni meni nai­mi­siin vuonna… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus