Tur­vat­ta yli tien Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gis­sä tem­pais­tiin lii­ken­ne­tur­van puo­les­ta. Ongel­ma­koh­dak­si on havait­tu lii­ken­nea­se­man koh­ta, jos­sa tie pitää ylit­tää ilman suo­ja­tien tuo­maa turvaa.

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry on ollut asias­ta yhtey­des­sä ELY-kes­kuk­seen ja teh­nyt toi­men­pi­de-esi­tyk­sen, jot­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suus pai­kas­sa saa­tai­siin paranemaan.

Lue asias­ta lisää tiis­tain 11.12. Rantapohjasta