Jou­lu­lah­ja­ke­räys Kel­lon asukastuvalla

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää jou­lu­lah­ja­ke­räyk­sen dia­ko­nia­työn asia­kas­per­hei­den lap­sil­le yhteis­työs­sä Kel­lon asu­kas­tu­van kans­sa.  Las­ten lah­ja­toi­vei­ta voi hakea Kel­lon asu­kas­tu­val­ta (Kel­lon­kau­pan­tie 1). Lah­jat toi­mi­te­taan samaan paik­kaan 14.12. men­nes­sä. Dia­ko­nia­työ toi­mit­taa lah­jat tar­vit­si­joil­le jou­lun alla.

Seu­ra­kun­ta kerää lah­joi­tuk­sia ja varo­ja myös ruo­ka­kas­sien ‑lah­ja­kort­tien jakoon. Lah­joi­tuk­sia on saa­tu myös hau­ki­pu­taa­lai­sis­ta ruo­ka­kau­pois­ta. Varo­ja elin­tar­vik­kei­siin saa­tiin myös tiis­tai­na jär­jes­te­tyn Isän­maal­li­sen jou­lu­kon­ser­tin tuo­tol­la. Kotimaanapu.fi-nettikeräyksellä kerä­tään myös lah­joi­tus­va­ro­ja hau­ki­pu­taa­lai­sil­le lap­si­per­heil­le. Lah­joi­tus­sum­man voi mää­ri­tel­lä itse. Lah­joi­tuk­set anne­taan 100 euron lah­ja­kort­tei­na jouluruokaostoihin.

Dia­ko­nia­työ kerä­si mar­ras­kuun aika­na myös lah­joi­tuk­sia yksi­näis­ten ja vähä­va­rais­ten joulupaketteihin.

Kai­ken kan­san puu­ro­päi­vä jär­jes­te­tään Hau­ki­pu­taan  seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa per­jan­tai­na 14.12.  kel­lo 10–18. Tapah­tu­ma alkaa kel­lo 10 mes­sul­la kir­kos­sa, kel­lo 11–18 on puu­ro- ja kah­vi­tar­joi­lu ja jou­luis­ta ohjel­maa.  Lap­sil­le on lelunvaihtopiste.

Kel­lo 18 alkaa Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut ‑mes­su kirkossa.