Kat­ja Körk­kö on edel­leen Suo­men paras

Katja Körkkö voitti pitsanleivonnan Suomen mestaruuden neljättä kertaa peräkkäin.

Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä, iiläi­nen Kat­ja Körk­kö on Suo­men paras pit­san­lei­po­ja nel­jät­tä vuot­ta peräk­käin. Körk­kö on eri­tyi­sen iloi­nen sii­tä, että Poh­jois-Suo­meen tuli myös toi­nen mita­li­si­ja. Maria Kar­ja­lai­nen Koti­pizza Zep­pe­lii­nis­tä Kem­pe­lees­tä tuli kisas­sa kol­man­nek­si. –  Näin me poh­joi­sen pie­net akat otet­tiin mita­lit ete­län iso­jen mies­ten edes­tä, Körk­kö nau­raa. Koti­pizza Games -kisat käy­tiin tiis­tai­na Tam­pe­reel­la. Toi­sek­si…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus