Mii­ka Suti­nen jat­kaa Kii­min­gin yrit­tä­jien puheenjohtajana

Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry valit­si syys­ko­kouk­ses­saan Mii­ka Suti­sen jat­ka­maan puheen­joh­ta­ja­na. Hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat Jou­ni Nis­si, Vesa Oja­la, Rau­no Sal­me­la, Sir­pa Runt­ti, Teu­vo Jär­ven­pää, Pau­la Paroll, Rii­na Jär­vi­nen ja Nina Val­ko­la. Uusi­na aloit­ta­vat Sir­pa Esko­la ja Juk­ka-Pek­ka Pih­la­ja. Jäse­niä yhdis­tyk­sel­lä on 156, jos­sa on kas­vua vii­mei­sen vuo­den ajal­ta noin kym­me­nen pro­sent­tia. Suun­ta on Mii­ka Suti­sen mukaan hyvä, sillä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus