Ikäih­mis­ten van­hus­pal­ve­lu­ja pitää tar­jo­ta lähellä

Elä­ke­lii­ton Kui­va­nie­men yhdis­tys halu­aa, että van­hus­ten asu­mis­pal­ve­lut säi­ly­te­tään Kui­va­nie­mel­lä nykyi­ses­sä laa­juu­des­saan. Pel­ko­na on, että edes­sä on päin­vas­tai­nen tilanne.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus