Annii­na Häy­ry­nen on roskismestari

Annii­na Häy­ry­nen on Poh­jois-Suo­men ros­kis­mes­ta­ri. Hän päi­hit­ti kil­pa­kump­pa­nin­sa tors­tai-ilta­na Iis­sä Tuu­na­taan työ­tä ‑hank­keen jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa. – Sel­vi­täm­me, kuka tie­tää ros­kis­ta ja osaa laji­tel­la par­hai­ten. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da kun­ta­lai­sia herää­mään entis­tä enem­män ympä­ris­tö- ja lähi­ruo­ka-asioi­hin, ker­toi Tuu­na­taan työ­tä ‑hank­keen pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Veli-Pek­ka Kor­ho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus