Haukipudas

Säh­kö­osuus­kun­ta juh­li näyt­tä­väs­ti

Tuhat­kun­ta ihmis­tä vie­rai­li Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan 100-vuo­tis­juh­lis­sa per­jan­tai­na. Pihal­le ker­tyi jonoa jo ennen puo­lil­ta­päi­vin alka­nei­ta juh­lia. Yksi veto­nau­lois­ta oli tuhan­nel­le ensim­mäi­sel­le luva­tut ruo­ka ja kak­ku­kah­vit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tys kut­sui tai­tei­li­joi­ta ja tai­teen har­ras­ta­jia kylään ja yhteis­näyt­te­lyyn Teat­te­ri­kuo­pal­le. Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la -näyt­te­lys­sä on esil­lä yli kol­me­kym­men­tä teos­ta. –…

Lue lisää

Autol­la katol­leen lähel­lä Hau­ki­väy­lää

Sun­nun­tai­na klo 14.45 hätä­kes­kuk­seen ilmoi­tet­tiin lii­ken­neon­net­to­muu­des­ta, jos­sa hen­ki­lö­au­to oli ajau­tu­nut ulos VT 4:ltä hir­viai­dan läpi ja edel­leen katol­leen met­sän puo­lel­le. Tapah­tu­ma­paik­ka on Poh­jan­tiel­lä vajaa kilo­met­ri ennen Hau­ki­väy­lää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Trak­to­ri­näyt­te­lys­sä oli säpi­nää

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mä­ki täyt­tyi taas trak­to­reis­ta ja muis­ta kiin­nos­ta­vis­ta meno­pe­les­tä tänään sun­nun­tai­na. Trak­to­ri­näyt­te­ly kerä­si run­saas­ti  ylei­söä, joka viih­tyi muka­vas­sa tun­nel­mas­sa — ohjel­mas­sa…


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Hank­kia­ko van­ha vai uusi oma­ko­ti­ta­lo?

Talo­teh­tai­den hin­nas­to­ja sela­tes­sa alkaa hel­pos­ti tun­tua sil­tä, että eihän van­han talon osta­mi­ses­sa ole mitään jär­keä. Talo­teh­das voi luva­ta upo­uu­den oma­ko­ti­ta­lon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tin­Mark­ki­noil­la on tun­nel­maa

Mar­tin­nie­men kou­lul­la on menos­sa Mar­tin­Mark­ki­nat. Tee­ma­na näil­lä toi­sen ker­ran jär­jes­te­tyil­lä mark­ki­noil­la on sadon­kor­juu. Toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat kou­lun ja oppi­lai­den ohel­la koti­­kou­­lu-toi­­mi­­kun­­ta,…


Voi­ma­la-oppi­mis­pa­ket­ti Hau­ki­pu­taan kou­lul­le

Säh­­kö- ja teleu­ra­koit­si­ja­liit­to STUL ry:n Poh­­jois-Suo­­men alueo­sas­to lah­joit­ti Hau­ki­pu­taan kou­lul­le ener­gian oppi­mis­pa­ket­ti Voi­ma­lan. Opet­ta­jien anta­mas­ta palaut­tees­ta idean saa­nee­seen Voi­ma­laan on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus