Haukipudas

Tirin­ky­län, Keis­kan ja Joki­ky­län kou­lu­jen puo­les­ta kerä­tään nimiä

Keis­kan ja Joki­ky­län alu­een asuk­kaat Hau­ki­pu­taal­ta ja Tirin­ky­län asuk­kaat Kii­min­gis­tä vetoa­vat päät­tä­jiin ja vir­ka­mie­hiin omien lähi­kou­lu­jen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Net­tiin on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Liik­ku ava­si Hau­ki­pu­taal­la

Kun­to­kes­kus Liik­ku ava­si tänään oven­sa Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa. Väkeä oli pai­kal­la tutus­tu­mas­sa heti kel­lo 12:sta läh­tien. Lii­kun yrit­tä­jät ovat Johan­na ja…


Ymmär­rys­tä yhtei­se­loon

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäl­lä Ymmär­rys­tä yhtei­se­loon -pari­suh­de­kurs­sil­la etsi­tään uusia työ­ka­lu­ja arkie­lä­mään puo­li­son kans­sa. Kurs­si toteu­te­taan kol­me­na ilta­na 27.2., 20.3. ja 10.4.…


Hols­tin­mäel­lä alka­mas­sa metal­lin ja kumin erot­ta­mi­sen koe­toi­min­ta — asuk­kaat vas­tus­ta­vat

TL Solu­tion Oy on jät­tä­nyt 22.1. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mel­le koe­toi­min­tail­moi­tuk­sen, joka kos­kee metal­­li- ja kumi­ro­mu­jen käsit­te­lyä induk­tio­tek­nii­kan pilo­toin­nil­la Kel­lon Hols­tin­mäel­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oma­ko­ti­ta­lo tuhou­tui Kel­los­sa

Eilen hie­man ennen puol­ta­päi­vää pelas­tus­lai­tos sai ilmoi­tuk­sen tuli­pa­los­ta Hau­ki­pu­taan Kel­lo­lam­men­tiel­le. Yksi­ker­rok­si­nen oma­ko­ti­ta­lo oli palo­kun­nan saa­pues­sa pai­kal­le ilmi­lie­keis­sä. Talon omis­ta­ja teki…


Kir­jo­lo­hen­kas­va­tus alkaa kevääl­lä Mar­tin­nie­mes­sä

Lai­ta­ka­rin Kala Oy aloit­taa kir­jo­lo­hen­kas­va­tuk­sen Mar­tin­nie­men edus­tal­la Hau­ki­pu­taal­la tänä kevää­nä. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa tiis­­tai-ilta­­na vie­rail­lut toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Kar­ja­lai­nen ker­toi, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Län­si­tuu­len Tuu­la PyeongC­han­gis­sa

Emma Haa­pa­la, Mag­da­lee­na Savo­lai­nen Län­si­tuu­len kou­lun mas­kot­ti Tuu­la pää­si Toni Ropo­sen mukaan Ete­­lä-Koreas­­sa pidet­tä­viin olym­pia­lai­siin, PyeongC­han­gin kau­pun­kiin. Tuu­la seik­kai­lee Toni…Pal­ve­lu­verk­koe­si­tyk­set ihme­tyt­tä­vät Hau­ki­pu­taal­la

Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­koe­si­tyk­ses­sä esil­le tuo­dut vaih­toeh­dot herät­tä­vät kysy­myk­siä ja kum­mas­tus­ta Hau­ki­pu­taal­la. Ymmäl­lään ollaan esi­tyk­sis­tä, jois­sa Jatu­liin tuli­si kun­ta­lais­ten olo­huo­ne  ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus