Haukipudas

Juk­ka Taka­lol­ta vap­pu-single

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­ta lau­la­jal­ta ja lau­lun­te­ki­jäl­tä Juk­ka Taka­lol­ta ilmes­tyy vap­pusingle. Kap­pa­le syn­tyi tilaus­työ­nä pää­luot­ta­mus­mie­hen puheek­si. “Tää menee tun­tei­siin” -single on rai­la­kas “pät­kä­työ­väen­lau­lu”…

Lue lisää

Val­mii­na uuteen kau­teen Nais­ten Kak­ko­ses­sa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon nais­ten edus­tus­jouk­ku­een val­mis­tau­tu­mi­nen uuteen kau­teen pol­kais­tiin käyn­tiin mar­ras­kuun 2017 alus­sa uuden pää­val­men­ta­jan Ant­ti Kui­va­mäen joh­dol­la. UEFA B- tason.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYhteis­työ­ryh­mis­tä asu­ka­sil­loik­si

Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhteis­työ­ryh­mä­toi­min­ta siir­tyi­vät osak­si sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja vuo­den 2017 alus­sa. Toi­min­taa kehi­te­tään voi­mak­kaas­ti alue­mal­lin kaut­ta siten, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pa aloit­taa Kol­mo­sen vie­rais­sa huip­puot­te­lul­la

Vii­me kau­del­ta mil­tei sama­na pysy­nyt “kel­ta­vih­reät” on har­joi­tel­lut tal­ven lujaa. Jouk­kue koh­taa sun­nun­tai­na vie­rais­sa RoPS/2:n.– Vii­me kau­den lukui­sat louk­kaan­tu­mi­set ja nii­den pit­kät toi­pu­mi­sa­jat sai­vat mei­dät huo­maa­maan fysii­kan tär­key­den, joten men­neen tal­ven aika­na on kun­toa raken­net­tu niin juok­suin kuin salit­ree­nein, ker­too vas­tuu­val­men­nuk­ses­sa edel­leen muka­na ole­va Mik­ko Iso­kan­gas.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus toteu­tuu

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen iso han­ke Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­sek­si on toteu­tu­mas­sa. Kun­nos­tuk­sel­la halu­taan palaut­taa uomaan luon­nol­li­nen vir­taus. Yhdis­tys on saa­nut ELY-kes­­kuk­­ses­­ta…