Kyl­lä teke­väl­le töi­tä riit­tää, aina­kin jos on ammattilainen

Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä riit­ti menoa ja mei­nin­kiä, kun siel­lä jär­jes­tet­tiin Työ­elä­mä- ja jat­ko-opin­to­mes­sut vii­me kes­ki­viik­ko­na. Mes­suil­la tie­toa toi­min­nas­taan tar­jo­si yli pari­kym­men­tä tahoa kou­lu­tuk­sis­ta yri­tyk­siin. Mes­su­vie­raat oli­vat tapah­tu­mas­ta innos­tu­nei­ta ja iloisia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus