Toi­mit­ta­jal­ta: Penk­kiur­hei­li­jan unel­ma­viik­ko alkaa

Kak­si upe­aa nais­hiih­tä­jää Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta edus­taa Suo­mea hiih­don MM-kil­pai­luis­sa, kun kisa­ta­pah­tu­mat käyn­nis­ty­vät Itä­val­lan See­fel­dis­sä tors­tai­na. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen vas­taa koke­muk­ses­ta ja kii­min­ki­läi­nen Ani­ta Kor­va puo­les­taan tuo ladul­le nuo­ruu­den intoa. Suo­men jouk­ku­een kirk­kaim­pi­na täh­ti­nä lois­ta­vat ennak­koon arvioi­den Kris­ta Pär­mä­kos­ki ja Iivo Nis­ka­nen. Tänä vuon­na seu­raan kiso­ja entis­tä tii­viim­min, kos­ka koti­kun­ta­ni seu­ra Jämin Jän­ne on edus­tet­tu­na kah­den hiih­tä­jän, Ris­to­mat­ti Hako­lan ja Ant­ti Ojan­si­vun voi­min.

Tirin­ky­läs­tä läh­töi­sin ole­van Ani­ta Kor­van kausi on ollut hui­kea ja tavoit­teet ovat täyt­ty­neet vauh­dil­la. On mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta, mihin saak­ka nuo­ren nai­sen rah­keet aikuis­ten sar­jas­sa riit­tä­vät. Ihme on, jos nuor­ten MM-kisois­ta kol­me prons­sia hiih­tä­nees­tä Ani­tas­ta ei kehi­ty yhtä Suo­men par­hais­ta nais­hiih­tä­jis­tä. Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen taas on hiih­tä­nyt MM-tasol­la jo vuo­des­ta 2002 ja kah­mais­sut tänä aika­na kuusi MM-mita­lia ja yhden olym­pia­mi­ta­lin. Ritu voi yllät­tää huip­pusuo­ri­tuk­sel­la mil­loin tahan­sa. Toi­von, että Ran­ta­poh­jan alu­een omat nais­hiih­tä­jät saa­vat itses­tään par­haan mah­dol­li­sen suo­ri­tuk­sen irti Itä­val­lan laduil­la.

Jos Suo­men mäki­kot­kat eivät täl­lä het­kel­lä ole maa­il­man kär­jen vauh­dis­sa, niin maas­to­hiih­don lisäk­si yhdis­te­tyn mie­hil­tä on lupa odot­taa upei­ta suo­ri­tuk­sia MM-kil­pai­luis­ta.

Peu­kut siis pys­tyyn ja kisa­kat­so­mo val­miik­si. Yli­mää­räi­siä sydä­men­lyön­te­jä, kohon­nut­ta veren­pai­net­ta, epä­toi­voa ja ilon­kyy­ne­lei­tä on luvas­sa innok­kaim­mil­le penk­kiur­hei­li­joil­le tuli sit­ten mita­lei­ta tai ei.