Hau­ki­pu­das­hiih­to luis­ta­vas­sa kelis­sä

Haukipudashiihdon lähtö on aina jännittävä. Lähtöpaikka oli Torpanmäellä ja maali- ja kisakeskus Jatulissa.

Hau­ki­pu­das­hiih­to saa­tiin siva­koi­da aurin­koi­ses­sa sääs­sä sun­nun­tai­na. Kyl­mä vink­ka­kaan ei pelot­ta­nut hiih­tä­jiä, vaan mat­kaan 39. ker­ran jär­jes­te­tyl­le Hyvän tuu­len latu­ret­kel­le läh­ti yli 180 osa­not­ta­jaa. Ladut oli­vat huip­pu­kun­nos­sa. Lumen­puut­tees­ta ei ole tänä tal­ve­na ollut huol­ta. Keli oli niin len­tä­vä, että kil­pai­lun­joh­ta­ja Jar­mo Savi­laak­so ja kuu­lut­ta­ja Mar­jo Sjögren muis­tut­ti­vat läh­ti­jöi­tä myös varo­vai­suu­teen vauh­dik­kaim­mil­la pai­koil­la.

Läh­tö­lau­kauk­sen ampui start­ti­pis­too­lil­la vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­nen, voi­ma­nos­ta­ja Tero Sep­pä­nen.

Tero Sep­pä­nen ampu­mas­sa läh­tö­lau­kaus­ta.

Mies­ten pää­sar­jan 33 kilo­met­rin mat­kan nopeim­min tait­toi­vat Eero Ait­to­lam­pi (Poi­ka­mies­ker­ho) ja Oska­ri Hök­kä (Tai­val­kos­ken Met­sä­vei­kot) molem­mat ajal­la 1:15:23.9. Nais­ten 33 kilo­met­rin pää­sar­jan voit­ti Saa­na Ukko­nen (Team Skiers) ajal­la 1:29:12.9.

Hau­ki­pu­das­hiih­don jär­jes­te­lyis­sä oli­vat muka­na perin­tei­ses­ti Hau­ki­pu­taan Heit­to, Vei­kot, Kel­lon Lyön­ti, Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat, Hau­ki­pu­taan Latu, LC Haukipudas/Kello, Erä-Hes­su ja Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jät. Laduis­ta ja mer­kin­nöis­tä vas­ta­si Oulun kau­pun­gin lii­ke­lai­tos Infra. Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen reaa­liai­kai­ses­ta tulos­pal­ve­lus­ta vas­ta­si Maa­il­mas­ta Oy:n Juk­ka Tien­haa­ra. Kisan latu­mes­ta­ri ja tur­val­li­suus­vas­taa­va oli Tuo­mas Ora­va ja ensia­vus­ta vas­ta­si Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­to. Pal­kin­nois­ta ja kun­nia­kir­joi­ta huo­leh­ti­vat tut­tuun tapaan Paa­vo Jääs­ke­lä ja Han­nu Lil­ja­mo.

Hau­ki­pu­das­hiih­don tulok­set löy­ty­vät sivul­ta www.haukipudashiihto.fi

Tulok­sia kär­jes­tä:

Mie­het 33 km: 1) Eero Ait­to­lam­pi Poi­ka­mies­ker­ho, Oska­ri Hök­kä Tai­val­kos­ken Met­sä­vei­kot 1:15:23.9 3) Tuo­mas Säi­ly OHS 1:20:15.2 4) Tuo­mas Räi­nä 1:23:06.7 5) Juha­ni Tolo­nen 1:23:43.0.

Nai­set 33 km: 1) Saa­na Ukko­nen Team Skiers 1:29:12.9 2) San­na Hen­riks­son OHS 1:37:18.8 3) Susan­na Kuop­pa­maa Oulu 1:37:42.0 4) Saa­ra Louk­ko­la Oulun Hiih­to­seu­ra 1:39:19.8 5) Mai­ja Kor­ka­la Galscon run­ning team 1:39:42.8.

Mie­het 45v. 33 km: 1) Jani Lai­ne Ompa­han­hiih­tä­jä 1:18:33.5 2) Jou­ko Höy­nä­lä 1:22:39.7 3) Mika Toh­mo­la Muo­nion Kiri 1:24:55.8 4) Pek­ka Kuk­ku­la Iin Hiih­to­seu­ra 1:27:13.0 5) Tom­my From If Åsar­na 1:27:56.2.

Nai­set 45 v. 33 km: 1) Sari Höy­nä­lä Pak­su­ma­hat 1:37:17.5 2) Outi Sula­sal­mi Oulun NMKY/KKM 1:37:18.2 3) Hei­di Vie­ri­maa Team hiih­to­kon­sult­ti.

Mie­het 55v. 33 km: 1) Juha­ni Ter­vo­la Kii­min­gin Urhei­li­jat 1:31:07.0 2) Juha Tuu­la­nie­mi 1:31:43.1 3) Esa Heik­ki­nen Limin­gan Niit­to­mie­het 1:32:06.0.

Mie­het 65v. 33 km: 1) Juha­ni Ukon­maa­na­ho Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het 1:38:31.0 2) Mik­ko Hil­tu­nen Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het 1:39:09.0 3) Heik­ki Kum­pu­la Hau­Ve 1:44:19.0.

Mie­het 18: 1) Jan­ne Kaup­pi­la Oulu 0:44:16.0 2) Pek­ka Mart­ti­la YNM 0:45:02.2 3) Mar­kus Lip­po Team Ter­va­hiih­to 0:46:49.0.

Nai­set 18 km: 1) Mai­ja Niva­la Tai­val­kos­ken Met­sä­vei­kot 0:45:42.9 2) Maria Hii­va­la Team Skiers 0:49:32.8 3) Hen­riik­ka Helis­tö Muo­nion Kiri 0:58:01.3.

Nai­set 45v. 18 km: 1) Mar­jut Vuo­ren­maa Oulun Kil­pa­vel­jet 0:49:56.8 2) Tar­ja Huru HaHe 0:57:32.0 3) Han­ne­le Rousu HaHe 1:02:19.0.

Pojat alle 16v. 18 km: 1) Saka­ri Ukko­la Salois­ten Rei­pas 0:47:52.3 2) Pau­lus Aho Aho Team 1:08:17.7.

Tytöt alle 16v, 18Km: 1) Ella Heik­ki­nen 1:08:55.9.

Mie­het, kun­to 33: 1) Yrjö Pörs­ti 1:22:39.9 2) Jou­ko Leh­to­la Yli­kii­min­ki 1:27:48.5 3) Heik­ki Ala­mä­ki Yli­kii­min­ki 1:27:49.6 4) Vil­le-Pek­ka Kil­pe­läi­nen Muo­nion Kiri 1:28:54.9 5) Ari-Pek­ka Val­ta­nen OsVa 1:29:15.1 6) Ari Vänt­ti­la 1:30:20.6 7) Iiro Åman 1:30:42.9 8) Kari Nie­me­lä Oulu 1:30:56.8 9) Kari Suo­me­la 1:32:16.0 10) Aku Åker­man Hau­ki­pu­das 1:32:36.8.

Nai­set kun­to 33km: 1) E. Kor­ho­nen Oulun Kil­pa­vel­jet 0:53:43.4 2) Rai­ja Pou­tiai­nen Oulu 1:44:09.7 3) Päi­vi Sun­de­lin HaHe 1:49:03.0 4) Noo­ra Pääk­kö­lä 1:51:58.9 5) Sal­la Lapin­kan­gas Yli-Iin Nase­va 1:56:30.4 6) Suvi Lapin­kan­gas Yli-Iin Nase­va 1:56:31.1.

Mie­het kun­to 18km: 1) Juho Soro­nen 0:47:43.6 2) Ant­ti Koleh­mai­nen 0:47:57.3 3) Ant­ti Poh­jan­ve­si Pudas­jär­vi 0:49:11.2 4) Osmo Soro­nen 0:49:56.4 5) Jar­mo Drus­hi­nin Limin­gan Niit­to­mie­het 0:50:15.0.

Nai­set kun­to 18 km: 1) Min­na Kubin Team hiih­to­kon­sult­ti 0:49:42.1 2) Camil­la Muns­terh­jelm 0:53:54.9 3) Lee­na Paa­so OAMK 1:18:27.6.

Mie­het 70v. 33 km: 1) Teu­vo Pek­ko­la OEK 1:39:09.6 2) Onni Tii­pe­ri Ala­tor­nion Pir­kat 1:58:44.4 3) Ante­ro Lei­no­nen Hau­Ve 2:07:28.0 4) Tuo­mo Ukko­la HaHe 2:08:12.8.

Pojat alle 16v. 10 km: 1) San­te­ri Ukko­la Salois­ten Rei­pas 0:38:14.6 2) Leo-Pek­ka Ohto­nen Kui­vas­jär­ven Aura 0:39:34.6 3) Väi­nö Suo­ma­la 0:42:38.3.

Tytöt ale 16v. 10 km: 1) Anna­lot­ta Saa­ri HaHe 0:42:38.4 2) Tii­na Jaa­ko­la Hau­Ve 0:50:44.3.