Itä­me­rel­lä ja Sel­kä­me­rel­lä sei­laa­va Lau­ri Veh­ka­pe­rä on kalas­ta­ja jo seit­se­män­nes­sä pol­ves­sa

Vapaa-ajallaan Lauri Vehkaperä värkkäilee pajallaan kaikenlaista. Oman elämänsä suunnittelijaksi itseään kutsuva yrittäjä on toteuttanut muun muassa yrityksensä logon sekä hitsauspöydän.

10 vuo­ro­kaut­ta yötä päi­vää merel­lä ja toi­set 10 vapaal­la. Se on Kivi­nie­mes­sä asu­van kalas­ta­jan, 30-vuo­ti­aan Lau­ri Veh­ka­pe­rän työ­ryt­mi, johon hän on jo hyvin­kin tot­tu­nut. Eikä kalas­ta­mi­nen tapah­du sou­tu­ve­neel­lä koti­ran­nas­ta, vaan Irlan­nis­ta han­ki­tul­la, lähes 40 met­ri­sel­lä aluk­sel­la Sel­kä­me­ren ja Itä­me­ren hie­man syvem­mil­lä vesil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus