Mar­tin­nie­men Erä- ja Kala­ker­ho juh­li 60-vuo­tis­ta taivaltaan

Kol­jun majal­la rai­kui nau­ru ja iloi­nen puheen­so­ri­na mar­ras­kuun alus­sa, kun Mar­tin­nie­men Erä- ja Kala­ker­ho ry juh­lis­ti toi­min­tan­sa kuu­det­ta vuo­si­kym­men­tä. Seu­ra on rekis­te­röi­ty vuon­na 1959, mut­ta se perus­tet­tiin jo vuon­na 1958 Kerholassa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus