Ajankohtaista


Kyläyh­dis­tys vaa­tii hal­lin­to-oikeu­del­ta Joki­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mis­pää­tök­sen kumoamista

Joki­ky­län kyläyh­dis­tys vaa­tii Poh­­jois-Suo­­men hal­­lin­­to-oikeut­­ta kumoa­maan Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kesä­kuus­sa teke­män pää­tök­sen lak­kaut­taa Joki­ky­län lähi­kou­lu. Kyläyh­dis­tyk­sen hal­­lin­­to-oikeu­­del­­le tänään lähet­tä­mäs­sä vali­tuk­ses­sa kumoamisvaatimusta…
Ei kes­kus­te­lua kummempaa

YLE osui herk­kään paik­kaan teet­tä­män­sä mie­li­pi­de­tut­ki­muk­sen tulok­sel­la. Sii­nä ehdo­ton enem­mis­tö vas­taa­jis­ta tuki aja­tus­ta, että yhteis­kun­nan on syy­tä tukea koko maan…