AjankohtaistaTyöl­lis­tä­mis­hank­keel­le rahoi­tus Iihin

Iin kun­ta on saa­nut rahoi­tuk­sen Tuu­na­taan työ­tä ‑työl­lis­tä­mis­hank­keel­le. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Ely-kes­­kuk­­sen pää­tök­sel­le hank­keel­le myön­net­tiin 382 388 euroa Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton Kes­tä­vää kasvua…