Ajankohtaista

Juhan­nus sujui pää­osin rauhallisesti

Juhan­nus­vii­kon­lop­pu sujui polii­sin näkö­kul­mas­ta suh­teel­li­sen rau­hal­li­ses­ti. Per­­jan­­tai-illan kel­lo 18.00 ja aamun väli­se­nä aika­na Oulun polii­sil­la oli noin 130 häly­tys­teh­tä­vää. Kenttäjohtoalueella…

Lue lisää

Vep­sä muka­na Niit­ty­hei­nä ja kis­san­kel­lo ‑kam­pan­jas­sa

Oulun Maa- ja koti­ta­lous­nais­ten Tai­mi Maho­se­na­ho kävi Vep­sän­ky­lä­läi­set ry:n ilta­kah­vi­vie­raa­na Vep­sän enti­sel­lä kou­lul­la. Pai­kal­la oli muka­vas­ti väkeä kuu­le­mas­sa muun muas­sa luon­non niit­ty­jen hoi­dos­ta ja puu­tar­hois­ta luon­toon leviä­vien vie­ras­la­jien tor­jun­nas­ta. Tilai­suu­des­sa esi­tel­tiin Niit­ty­hei­nä ja kis­san­kel­lo ‑kam­pan­ja, johon Vep­sän­ky­lä­läi­set aikoi­vat osal­lis­tua tal­koi­le­mal­la niit­ty­jen hoi­dos­sa kesän aikana.


Tai­to säi­lyy kun sen on ker­ran oppinut

“Juu, jus­tiin­sa nuin se pit­tää pyö­rit­tää, varo sitä oksan­koh­taa, siit­tä se hele­pos­ti kat­ki­aa” ‑noin opas­tet­tiin vih­dan sidet­tä pyö­rit­te­le­vää Urho Per­nua yli-iiläi­sen Hei­no­sen talon pihas­sa, jon­ne talon­väen lisäk­si kokoon­tui Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen asuk­kai­ta avus­ta­ji­neen sekä koti­hoi­don pii­riin kuu­lu­via ikäihmisiä.


Meri­pe­las­ta­jat toi­min­ta­val­miu­des­sa juhannuksena

Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys muis­tut­taa venei­li­jöi­tä tur­val­li­ses­ta vesil­lä liik­ku­mi­ses­ta. Suo­men Meri­pe­las­tus­seu­ran vapaa­eh­tois­ten joka­vuo­ti­nen voi­ma­näy­te ope­raa­tio Meri­täh­ti alkaa jäl­leen juhan­nus­tors­tai­na kel­lo 16.00. Kiviniemen…Lei­po­mos­sa juhlitaan

Putaan Pul­lan lei­po­mos­sa Mar­tin­nie­mes­sä vie­te­tään tänään kesä­juh­lia 40-vuo­­ti­­sen toi­min­nan mer­keis­sä. Pyö­rei­den vuo­sien kun­niak­si asiak­kail­le tar­jo­taan täy­te­kak­ku­kah­vit ja ries­ka­ho­da­rei­ta. Sade­kaan ei…