Kela kor­vaa tar­vit­taes­sa mat­kan koronarokotukseen

Kela kor­vaa 27.3.2021–31.12.2021 teh­ty­jen koro­na­ro­ko­tus­mat­ko­jen kus­tan­nuk­sia. Jos asia­kas ei voi ter­vey­den­ti­lan­sa vuok­si käyt­tää jul­ki­sia kul­ku­neu­vo­ja tai nii­tä ei ole käy­tet­tä­vis­sä, hän voi saa­da Kelal­ta kor­vauk­sen tak­si­mat­kas­ta koronarokotukseen.

Mat­kat kor­va­taan yleen­sä hal­vim­man mat­kus­tus­ta­van mukaan. Yhden­suun­tai­sen mat­kan oma­vas­tuu on enin­tään 25 euroa. Mat­kan voi tila­ta Kelan alu­eel­li­ses­ta tilaus­nu­me­ros­ta p. 0800 93 150. Lisä­tie­to­ja saa Kelan sivul­ta www.kela.fi/taksimatkat.

Tämän vuok­si vam­mais­pal­ve­lu­lain (VPL) tai sosi­aa­li­huol­to­lain (SHL) mukai­sia asioin­ti­mat­ko­ja ei voi käyt­tää koro­na­ro­ko­tuk­siin kul­ke­mi­seen 12.4.2021 alkaen. Jos asia­kas on kui­ten­kin jo ehti­nyt tila­ta roko­tus­mat­kan mat­kan Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen kaut­ta, hän voi käyt­tää tilaa­man­sa matkan.