Ajankohtaista


Län­si­tuu­len kou­lun laa­jen­nus käyttöön

Kou­lu­työ Oulun perus­kou­luis­sa ja lukiois­sa alkaa huo­men­na tors­tai­na. Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lul­la ote­taan käyt­töön upo­uusi laa­jen­nus­osa 1–4‑luokka-asteiden käyt­töön.  Län­si­tuu­les­sa aloit­taa kou­lu­työn 610…


Ran­ta­poh­jal­la sähköpostipulmia

Ran­ta­poh­jal­la on vii­me päi­vien aika­na ollut tek­ni­siä ongel­mia säh­kö­pos­tien lähet­tä­mi­ses­sä tie­tyn­tyyp­pi­siin osoit­tei­siin. Esi­mer­kik­si gmail-lop­­pui­­siin osoit­tei­siin Ran­ta­poh­jas­ta lähe­te­tyt vies­tit ovat voineet…


Arjen iha­nuus vai kurjuus

Loman jäl­keen koit­taa aina arki. Työ­aa­mua edel­tä­vän yönä, kun vii­mein sain unen­pääs­tä kiin­ni, ukko­nen ja vesi­sa­de herät­ti­vät – nuo  pitkään…