Raha­pe­lit viik­ko 14

Lot­to: 1, 6, 13, 15, 17, 30, 36. Lisä­nu­me­ro: 23. Plus­nu­me­ro: 20. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 1 kpl 197 134,46 e, 6 oikein 1 935,72 e,
5 oikein 52,05 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Viking Lot­to: 3, 15, 32, 37, 44, 47. Viking­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 26. Voi­ton­ja­ko: 6+1oikein – kpl, 6+0 oikein – kpl, 5+1oikein 1 kpl 65 101,50 e, 5+0 oikein 879,89 e, 4+1oikein 54,01 e, 4+0 oikein 26,66 e, 3+1 oikein 7,58 e, 3+0 oikein 4,48 e.

Euro­jack­pot: 22, 31, 43, 44, 50. Täh­ti­nu­me­rot: 1, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 2 kpl 893 119,00 e, 5+0 oikein 90 062,40 e, 4+2 oikein 6 368,00 e, 4+1 oikein 317,30 e, 4+0 oikein 132,40 e, 3+2 oikein 79,80 e, 2+2 oikein 27,10 e, 3+1 oikein 23,50 e, 3+0 oikein 17,50 e, 1+2 oikein 12,20 e, 2+1 oikein 9,60 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 6 2 6 2 1 3 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.
Per­jan­tai-Joke­ri: 1 1 8 5 4 1 8. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.
Lau­an­tai-Joke­ri: 5 3 3 6 6 3 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 222 211 12X X112. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 2 kpl 95 397,87 e, 12 oikein 1 445,42 e, 11 oikein 100,83 e, 10 oikein 26,35 e.