Saha ja myl­ly sai­vat uuden elä­män

Perin­tei­den kun­nioit­ta­mi­nen toi Vii­si­kan­ta-raken­nus­suo­je­lu­pal­kin­non Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Hau­ki­pu­das Kii­min­ki­joen ran­nal­la Hau­ki­pu­taan Jus­si­lan­pe­räl­lä sijait­se­va Huo­ve­li­nin myl­ly ja saha on pelas­tet­tu rap­peu­tu­mi­sel­ta uuteen…

Lue lisää

Kas­te­puu Hau­ki­pu­taan kirk­koon

  Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa ote­taan käyt­töön kas­te­puu. Kas­te­puun oksil­le ripus­te­taan vuo­den aika­na kas­tet­tu­jen las­ten “nimi­leh­det”. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra…


Pii­lo­met­sä­läi­set Kor­kea­saa­res­sa

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­gin Reki-Vesa­las­sa toi­mii pie­ni yksi­tyi­nen luon­to­päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sä, jos­sa ele­tään mum­mo­la­mais­ta elä­mää lähi­ruo­ki­neen kaik­ki­neen. Eri­tyis­laa­tuis­ta päi­vä­ko­din toi­min­nas­ta tekee se,…


Istu­tus­lo­hen pyyn­ti vähe­nee rajus­ti Iijo­ki­suul­la

Tui­ja Jär­ve­lä-Uus­ta­lo Val­tio­neu­vos­ton ase­tus lohen­ka­las­tuk­sen rajoi­tuk­sis­ta on saa­nut Perä­me­ren kalas­ta­jat hauk­ko­maan hen­ke­ään. Eri­tyi­sen kovas­ti huh­ti­kuun lopus­sa voi­maan tul­lut ase­tus koet­te­lee…


Kii­min­gin lii­ke­kes­kus uudis­tuu

Kii­min­ki­läis­ten pal­ve­lut ovat uudis­tu­neet tou­ko­kuus­sa, kun Kii­min­gin apteek­ki on muut­ta­nut samaan lii­ke­kes­kuk­seen Lähi-ABC:n ja S-mar­ke­tin kans­sa. Ava­jai­si­aan viet­tä­vän aptee­kin pää­si­sään­käyn­ti sijait­see…


Tänään soi Suvi­vir­si

Tänään vie­te­tään Suvir­si­päi­vää. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta vie­rai­lee aamu­päi­vä­nä työ­pai­koil­la lau­la­mas­sa Suvi­virt­tä. Seu­ra­kun­ta yllät­ti ja ilah­dut­ti vie­rai­lul­laan äsket­täin muun muas­sa Ran­ta­poh­jaa. Ran­ta­poh­jan…