Musiik­ki koulussamme

Jen­na Kive­lä Aino Heik­ki­lä Suvi Hat­tu­kan­gas Hau­ki­pu­das Väli­tun­neil­la kou­lus­sam­me näkee monen oppi­laan kuun­te­le­van musiik­kia kuu­lok­kei­den kaut­ta yksin tai kave­rei­den­sa kanssa.…Lii­ke­ti­loi­hin toimijoita

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Hau­ki­pu­taan tyh­jil­lään ole­vat lii­ke­ti­lat puhut­ta­vat, mut­ta uusia­kin yri­tyk­siä ilmes­tyy kylä­ku­vaan. Äsket­täin on avan­nut oven­sa uusi par­tu­ri, joka…


Oma­te­koi­sia hei­jas­ti­mia koululaisille

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Kel­lon kou­lu­lai­set teke­vät täl­lä vii­kol­la itsel­leen hei­jas­ti­mia. Täl­lä varau­du­taan kou­lun joka­syk­syi­seen hei­jas­tin­rat­si­aan. Hei­jas­tin­pro­jek­ti on kou­lun,  van­hem­pai­nyh­dis­tys Vii­sa­rin ja…