Suo­men nuo­rin ja haus­kin tavis

Lee­na Taka­luo­ma Olha­va Kym­men­vuo­tias See­la Brau­er osal­lis­tui Suo­men haus­kin tavis -kisaan ja pää­si tv-kame­roi­den pais­tee­seen kisan nuo­rim­pa­na osa­not­ta­ja­na. Kisa esi­tet­tiin…

Lue lisää


Kan­san­edus­ta­jan kesään mah­tuu myös lomaa

Inke­ri Har­ju Hau­ki­pu­das Kan­san­edus­ta­jan elä­mä on kii­reis­tä, var­sin­kin kun sii­hen yhdis­tää lap­si­per­heen arjen. Sil­ti hau­ki­pu­taa­lai­sel­le kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jal­le Mir­ja Veh­ka­pe­räl­le jää…


Kii­min­ki­päi­vät lähes­ty­vät

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Jär­jes­tyk­ses­sään jo 43. Kii­min­ki­päi­vät jär­jes­te­tään tänä vuon­na tut­tuun tapaan elo­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Kii­min­gin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Mii­ka Suti­nen…Punk­ki sekoit­ti Lea Back­ma­nin kesän

Lee­na Taka­luo­ma Ii/Olhava Iiläi­nen Lea Back­man tie­tää koke­muk­ses­ta muu­ta­man mil­lin kokoi­sen pun­kin voi­mat. Hänen elä­män­sä ensim­mäi­nen punk­ki kan­toi muka­naan bor­re­lia­bak­tee­ria…