Kii­tol­li­si­na vete­raa­ni­juh­las­sa

Kui­va­nie­men vete­raa­ni­juh­las­sa muka­na olleet sota­ve­te­raa­nit Väi­nö Vei­jo­la ja Mau­nu Vei­jo­la ker­toi­vat viet­tä­vän­sä vete­raa­ni­päi­vää kii­tol­li­sin mie­lin. 91-vuo­tias Väi­nö Vei­jo­la ja 90-vuo­tias…
Liik­ku­va ham­mas­hoi­to saa­pui Yli­kii­min­kiin

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Kun ham­mas­lää­kä­rin pal­ve­lut lop­pui­vat Yli­kii­min­gis­tä Ouluun liit­ty­mi­sen myö­tä, käy­tet­tiin lap­sia suu­hy­gie­nis­tin tar­kas­tuk­ses­sa Kii­min­gis­sä kou­lu­päi­vän aika­na. Täl­lä vii­kol­la…


Seik­kai­lu­kil­pai­lu Kie­ri­kin mai­se­mis­sa

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä seik­kai­lu­kil­pai­lu Kärk­käi­nen Chal­len­ge on kesä­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na Yli-Iin Kie­ri­kis­sä. Kisaa on muo­kat­tu vuo­sit­tain olo­suh­tei­den ja…