Kala­tien suun­nit­te­li­ja valit­tiin

Ran­ta­poh­ja Ii Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don kala­tien raken­nus­suun­nit­te­li­jak­si on valit­tu oulu­lai­nen Maveplan Oy koko­nais­hin­nal­la 233 120 euroa. Maa­kun­ta­hal­li­tus päät­ti, että sum­mas­ta kate­taan…Ala­ky­län kou­lu vs. AC Oulu

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Ala­ky­län kou­lul­la vie­tet­tiin Ässä­ken­tän ava­jai­sia tiis­tai­na aamul­la. AC Oulun pelaa­jat ja kou­lun oppi­laat pela­si­vat ken­tän ava­jai­sot­te­lun. Kent­tä…


Jää­li saa­mas­sa uudet kas­vot

Teea Tun­tu­ri Jää­li Uusi eheäm­pi kau­pun­ki­ku­va ilman rapis­tu­nei­ta lii­ke­ra­ken­nuk­sia. Pien­ta­lo­ja van­ho­jen urhei­lua­luei­den tilal­le. Ker­ros­ta­lo­ja asu­mi­sen moni­muo­toi­suut­ta lisää­mään. Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt toi­mi­vim­mik­si. Tule­vai­suu­den…


Mar­tin­Mark­ki­nat Suo­mi 100 -hen­ges­sä

Auli Haa­pa­la Mar­tin­nie­mi Mar­tin­nie­mes­sä val­mis­tau­du­taan koval­la tohi­nal­la kou­lul­la per­jan­tai­na 29. syys­kuu­ta jär­jes­tet­tä­viin Mar­tin­Mark­ki­noi­hin. Mark­ki­noil­le ylei­sö voi pukeu­tua van­han­ajan vaat­tei­siin ja…