Vihe­riöl­le pie­nes­tä pitäen

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Her­ra Hak­ka­rai­sen golf­kou­lu jär­jes­te­tään tänä kesä­nä nel­jät­tä ker­taa Vir­pi­nie­men golf-ken­täl­lä. Golf­kou­lun pää­val­men­ta­ja­na toi­mi­van ammat­ti­lais­gol­faa­ja Tom­mi Lin­nan mukaan kou­luun…


Rajoit­teet ovat vain omas­sa pääs­sä

Auli Haa­pa­la, Hau­ki­pu­das Nii­na Sää­vä­lä, Suvi Piek­ko­la ja Sari Sää­vä­lä kokoon­tu­vat ilta­päi­vä­kah­vil­le Nii­nan asun­toon Symp­pis­ko­dil­la. Muka­na on hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja…


Salao­ji­tus on näky­vää puu­haa

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Liki kah­den met­rin kor­kui­nen terä hal­kai­see maa­ta allaan. Put­ki sujah­taa aura­sa­lao­ja­ko­neen pel­toon teke­mään rai­loon. Koneen kul­jet­ta­ja Sulo Kois­ti­nen…