Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja vali­taan maanantaina

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to valit­see uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na 29.4. Lop­pusuo­ral­le valin­ta­pro­ses­sis­sa 26 haki­jas­ta ete­ni­vät Ari Ala­tos­sa­va ja Timo Rei­na. Ala­tos­sa­va toi­mii vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja­na ja Timo Rei­na on Kun­ta­lii­ton varatoimitusjohtaja.

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, että se suo­rit­taa kau­pun­gin­joh­ta­jan vaa­lin, eikä teh­nyt esi­tys­tä. Ala­tos­sa­val­le ja Rei­nal­le on teh­ty sovel­tu­vuusar­vioin­nit ja val­tuus­to on haas­ta­tel­lut heidät.

Val­tuus­ton kokous alkaa maa­nan­tai­na kel­lo 17 Oulun teat­te­rin Piki­sa­lis­sa. Kokous­ta voi seu­ra­ta myös suo­ra­na net­ti­lä­he­tyk­se­nä osoit­tees­sa www.ouka.fi/live.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ