Rantapohja

OYS tie­dot­taa koro­nas­ta

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu sun­nun­tai­aa­muun men­nes­sä seit­se­män uut­ta posi­tii­vis­ta labo­ra­to­rio­var­mis­tet­tua koro­na­ta­paus­ta van­hois­ta tar­tun­ta­ket­juis­ta, ker­too sai­raan­hoi­to­pii­rin tie­do­tus. OYS:ssa on täl­lä…

Lue lisää


Totis­ten naa­mo­jen aikaan

Ran­ta­poh­jas­ta 14.8.1980: Iiläi­seen vaa­te­tus­liik­kee­seen vas­ta lii­ke­suh­teet sol­mi­nut edus­ta­ja meni asiak­kaan­sa luo ensim­mäi­siä ker­to­jaan. Myy­mä­läs­sä ollut omis­ta­jan tei­­ni-ikäi­­nen tytär huu­te­li äiti­ään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Tal­vi­so­das­ta 80 vuot­ta

Mika Kul­ju: Kak­sin­tais­te­lu lumes­sa. Lapin tal­vi­so­ta 1939–1940 Tal­vi­so­dan päät­ty­mi­ses­tä tulee maa­lis­kuun 13. päi­vä­nä 80 vuot­ta. Tal­vi­so­das­ta on kir­joi­tet­tu var­maan sato­ja…