Totis­ten naa­mo­jen aikaan

Ran­ta­poh­jas­ta 14.8.1980: Iiläi­seen vaa­te­tus­liik­kee­seen vas­ta lii­ke­suh­teet sol­mi­nut edus­ta­ja meni asiak­kaan­sa luo ensim­mäi­siä ker­to­jaan. Myy­mä­läs­sä ollut omis­ta­jan tei­ni-ikäi­nen tytär huu­te­li äiti­ään ostok­sil­le yhdes­sä kans­saan. Kaup­po­ja oli teh­ty jo kot­van aikaa kun liik­kee­no­mis­ta­ja ja tytär huo­ma­si­vat, että tuol­lai­set tal­vi­ta­kit­han sopi­si­vat niin mai­nios­ti Hilk­ka-mum­mil­le. Ja rou­va huusi­kin samas­sa liik­keen ala­ker­ras­sa ole­viin sosi­aa­li­ti­loi­hin, että tule­han äiti kat­so­maan uut­ta tal­vi­tak­ki­mal­lis­toa.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus