Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 16.3.2020

Kysy­myk­set
1. Kuka on ensim­mäi­nen pre­si­dent­tieh­dok­kaa­na ollut nai­nen Suomessa?
2. Mitä tar­koit­taa His­ki Salo­maan Län­nen loka­ri lau­lus­sa sana lokari?
3. Mikä suku­ni­mi yhdis­tää lau­la­ja Almaa ja räp­pä­ri Palefacea?
4. Mihin urhei­lu­la­jiin liit­tyy Alpe Cermis?
5. Min­kä alan eri­kois­leh­ti on Ikku­na­paik­ka? a) ark­ki­teh­tuu­rin, b) sisus­tus­suun­nit­te­lun, c) ravin­to­la-alan, d) matkailun
6. Laa­tok­ka on Euroo­pan suu­rin jär­vi, mikä on toi­sek­si suurin?
7. Mitä yhteis­tä on fik­tii­vi­sil­lä hen­ki­löil­lä Sulo Vilen ja P.A. Turpeinen?
8. Mikä venä­läi­nen v. 1916 perus­tet­tu kau­pun­ki oli alku­pe­räi­sel­tä nimel­tään Romanovna-Murmane?
9. Mil­lä har­haan joh­ta­val­la suo­ma­lai­sel­la nimel­lä tun­ne­taan suo­sit­tu ita­lia­lai­nen karao­ke­bii­si Male­det­ta Primavera?
10. Min­kä kau­pun­gin yli­opis­ton anta­ma sii­te­pö­ly­tie­do­te lue­taan radios­sa sää­tie­do­tuk­sen yhtey­des­sä? a) Hel­sin­gin, b) Kuo­pion, c) Tam­pe­reen, d) Turun

Vas­tauk­set
1. Hel­vi Sipi­lä 1982
2. Tukkijätkä
3. Miet­ti­nen (eivät ole sukulaisia)
4. Hiih­toon, Tour de Skin loppunousu
5. Matkailun
6. Ääninen
7. Ovat huol­ta­mo­y­rit­tä­jiä Ylen TV-sarjoista
8. Murmansk
9. Aikui­nen nainen
10. Turun