Rantapohja

Kol­mas Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su -elo­ku­va antaa lap­si­näyt­te­li­jöil­le tilaa

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su ovat kir­jai­li­ja­si­sa­rus­ten Sinik­ka ja Tii­na Nopo­lan luo­ma las­ten­kir­ja­sar­ja. Elo­ku­via kir­jois­ta on teh­ty tähän men­nes­sä kak­si: Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su vuon­na 2002 sekä Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ruben­sin vel­jek­set vuon­na 2017. Nyt elo­ku­va­teat­te­rei­hin saa­puu sar­jan tuo­rein osa Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja ärhäk­kä kou­lu­lai­nen.

Lue lisää

Sotai­sat säkeet teki­vät Rune­ber­gis­tä kan­sal­lis­ru­noi­li­jan

Hel­mi­kuun 5. päi­vä vie­te­tään Johan Lud­vig Rune­ber­gin (1804–1877) syn­ty­män vuo­si­päi­vää. Suo­men­ruot­sa­lais­ta Rune­ber­gia on 1800-luvun lop­pu­puo­lel­ta saak­ka pidet­ty maam­me viral­li­se­na “kan­sal­lis­ru­noi­li­ja­na”.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 3.2.2020

Kysy­myk­set  Mikä meri on Apen­nii­nien ja Bal­ka­nin nie­mi­mai­den välis­sä? Mikä on savie­si­nei­den muo­toi­lus­sa käy­tet­tä­vä pyö­ri­tet­tä­vä levy? Mis­sä Euroo­pan maas­sa tapah­tui…Sport­tia, somea ja tai­det­ta

Ran­ta­poh­jas­ta 30.4.1980: Vai­mo ja mies meni­vät vapun aat­to­na kylään. Siel­lä oli tar­jol­la mies­tä väke­väm­pää ja mie­hel­lä oli kova alas­me­no. Kotiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luis­te­lu­kou­lut Yli­kii­min­gis­sä ja Kii­min­gis­sä

Kii­min­gin luis­te­lu­ken­täl­lä Urhei­lu­tiel­lä jär­jes­te­tään lap­sil­le luis­te­lu­kou­lu 1.2.–14.3. väli­se­nä aika­na. Mak­sut­to­mat luis­te­lu­kou­lut on suun­nat­tu 3–12-vuotiaille. Lau­an­tai­sin luis­ti­mil­la käve­le­vien ryh­mä on kel­lo 12–12.45 ja eteen­päin luis­te­le­vil­le kel­lo 12.45–13.30.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus