Ran­ta­poh­jan jake­lu uudis­tui tänään, alku­han­ka­luuk­sien aiheut­ta­mat vir­heet korjataan

Pai­net­tu Ran­ta­poh­ja on tänään siir­ty­nyt mer­kit­tä­vin osin Kaleva365 Oy:n jaet­ta­vak­si. Kun uut­ta aloi­te­taan, voi­daan kokea alku­kan­keut­ta ja niin nyt­kin. Tie­don­siir­to-ongel­mien vuok­si muu­ta­mia kym­me­niä Ran­ta­poh­jia on jää­nyt jaka­mat­ta leh­den levik­kia­lu­eel­la. Kale­van jake­lus­ta vakuu­te­taan, että kaik­ki tilaa­jat saa­vat leh­ten­sä vii­meis­tään huo­mi­sen aika­na. Lisäk­si Yli-Iis­sä kaik­ki Ran­ta­poh­jat jakaa tänään Pos­ti. Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon alu­eel­la leh­den jakaa pai­kal­li­nen Kavil-yritys.

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on vapaas­ti auki kulu­van vii­kon ajan mah­dol­lis­ten jake­luon­gel­mien vuok­si. Kan­nat­taa myös muis­taa, että Ran­ta­poh­jan tilaa­jil­la on mah­dol­li­suus kir­jau­tua leh­den digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­tä­jäk­si ilman eri maksua.