Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 17.2.2020

Kysy­myk­set

 1. Ket­kä kol­me Suo­men pre­si­dent­tiä ovat olleet myös puo­lu­een­sa puhaan­joh­ta­ja­na?
 2. Mikä eläin on Kale­va­las­sa osma?
 3. Min­kä alan mies on venä­läi­nen Eduard Uspens­ki?
 4. Kuka on vii­mei­sin suo­ma­lai­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen olym­pia­mi­ta­lin saa­nut hiih­tä­jä?
 5. Mikä on suu­rin Suo­men alle 100000 asuk­kaan kaupungeista?a) Kou­vo­la, b) Joen­suu, c) Lap­peen­ran­ta, d) Pori
 6. Kenes­tä muusik­ko­per­soo­nas­ta Juice Les­ki­nen sanoi aikoi­naan: Hän ei ole roma­ni vaan romaa­ni?
 7. Mit­kä ovat kak­si rahal­li­ses­ti kal­lein­ta arvo­ni­meä, mitä Suo­mes­sa myön­ne­tään?
 8. Kuka on Suo­men edus­kun­nan puhe­mies?
 9. Kenes­tä Suo­men pre­si­den­tis­tä ker­too Tee­mu Kas­ki­sar­jan kir­ja Hult­tio?
 10. Mihin vuo­teen asti avio­vai­mot oli­vat avio­mie­hen hol­houk­ses­sa Suo­mes­sa? a) 1910, b) 1920, c) 1930, d) 1945

 

Vas­tauk­set

 1. Kyös­ti Kal­lio (ml.), J.K. Paa­si­ki­vi (kok.), Sau­li Nii­nis­tö (kok)
 2. Ahma
 3. Kir­jai­li­ja, mm. Fed­ja-setä, kis­sa ja koi­ra
 4. Aino-Kai­sa Saa­ri­nen
 5. d) Pori
 6. Remu Aal­to­ses­ta
 7. Val­tio­neu­vos ja vuo­ri­neu­vos
 8. Mat­ti Van­ha­nen
 9. Man­ner­hei­mis­ta
 10. c) 1930