Van­hat tans­si­vat Iis­sä

Iin uuden liikuntahallin sali toimi tänään ensimmäistä kertaa vanhojentanssien tanssisalina.

Iin lukion van­ho­jen­päi­vää vie­te­tään tänään. Tans­sit ovat ensim­mäis­tä ker­taa Iin uudes­sa lii­kun­ta­hal­lis­sa. 22 paria tans­si aamu­päi­väl­lä kou­lu­lai­sil­le ja päi­vä­ko­ti­lai­sil­le. Toi­nen esi­tys on illal­la.

Nii­lo Jää­vir­ta, Kimi Sep­pä, Joo­na Käy­rä, Kas­per Eriks­son, Tuo­mas Pauk­ke­ri ja Eetu Kyrö­läi­nen val­mii­na tans­si­maan.

Aada Lou­kusa ja Inka Yli-Toko­la ihas­tui­vat sat­tu­mal­ta saman­kal­tai­siin pukui­hin.