Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 29.3.2020

Kysy­myk­set
1. Keneen Grim­min satu­hen­ki­löön voi liit­tää suu­ren kurpitsan?
2. Mikä kau­pun­ki tun­ne­taan nimel­lä Iso omena?
3. Kuka 1970-luvun suo­sik­ki lau­loi soti­la­sa­sus­sa Akse­lin ja Eli­nan hää­vals­sin Lai­neen elo­ku­vas­sa Akse­li ja Elina?
4. Mitä yhteis­tä on Adolf Hit­le­ril­lä, John­ny “Tarzan” Weiss­mul­le­ril­lä ja Arnold Schwarzeneggerillä?
5. Min­kä ammat­ti­kun­nan edus­ta­jat ehdot­ti­vat sotien jäl­keen isän­päi­vän otta­mis­ta käyt­töön Poh­jois­mais­sa mar­ras­kuus­sa? a) papit, b) kaup­pi­aat, c) ravin­to­loit­si­jat, d) toimittajat
6. Sep­po Rädyn mie­les­tä Sak­sa on p…a maa. Mis­sä maas­sa on pal­jon mätää Ham­le­tin mukaan?
7. Kai­kil­le lie­nee tut­tu sanon­ta “anna ram­pan kala­kat­taa”. Mihin väli­nee­seen liit­tyy tämä ramppa?
8. Kenen luo­ma kir­jois­ta tut­tu hah­mo on her­ra Hakkarainen?
9. Mikä yhtei­sö jul­kai­see Herät­kää ‑leh­teä?
10. Min­kä­maa­lai­ses­sa omis­tuk­ses­sa ovat Suo­mes­sa myy­ty­jen wc-pape­rien mark­kin­ajoh­ta­jat Lotus ja Embo? a) Sak­sa, b) Nor­ja, c) Kana­da, d) Ruotsi

Vas­tauk­set
1. Tuh­ki­moon (vau­nut)
2. New York
3. Erk­ki Junkkarinen
4. Ovat syn­ty­neet Itävallassa
5. b) kauppiaat
6. Tanskassa
7. Niittokoneeseen
8. Mau­ri Kunnaksen
9. Jeho­van todistajat
10. Ruotsi