Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 23.4.2020

Kysy­myk­set
1. Mihin kun­taan kuu­luu Mana­man­sa­lo?
2. Min­kä tun­ne­tun leh­den perus­ta­ja on Hugh Hef­ner?
3. Kenen hit­ti­bii­si on Pala­vaa vet­tä?
4. Mis­tä maas­ta on kotoi­sin Pek­ka Töpö­hän­tä?
5. Suo­men ylei­sim­mät suku­ni­met ovat Kor­ho­nen ja Vir­ta­nen. Mikä on kol­man­nek­si ylei­sin? a) Nie­mi­nen, b) Joki­nen, c) Lah­ti­nen, d) Mäki­nen
6. Vii­me vii­kol­la lipu­tet­tiin Min­na Cant­hin päi­vää. Mis­sä kol­mes­sa kau­pun­gis­sa on hänen pat­sas?
7. Min­kä maa­lai­nen pank­ki on Sbar­bank?
8. Mitä tuo­tet­ta ita­lia­lai­ses­ta Car­ra­ra­ran kau­pun­gis­ta on tuo­tu Suo­meen­kin näkö­pai­koil­le?
9. Min­kä alan kuu­lui­suus on Susan­na Mälk­ki?
10. Mis­sä maas­sa on Poh­jois­mai­den kal­lein alko­ho­li? a) Suo­mi, b) Ruot­si, c) Islan­ti, d) Nor­ja

Vas­tauk­set
1. Vaa­laan
2. Play­bo­yn
3. Lau­ri Täh­kän
4. Ruot­sis­ta
5. d) Mäki­nen
6. Kuo­pio, Jyväs­ky­lä, Tam­pe­re
7. Venä­läi­nen
8. Mar­mo­ria
9. Kapel­li­mes­ta­ri
d) Nor­ja