Hyvä Ran­ta­poh­jan asia­kas, hoi­dam­me asiat mie­lui­ten etänä

Koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia pyrim­me Ran­ta­poh­jas­sa hoi­ta­maan asiat mah­dol­li­sim­man vähän lähi­kon­tak­teis­sa. Sen takia kont­to­rim­me ovi on lukos­sa lähi­viik­ko­jen ajan.

Tilaus­asiois­sa pyy­däm­me soit­ta­maan nume­roon 044714 7800.

Ilmoi­tus­asiois­sa pyy­däm­me soit­ta­maan nume­roon 044714 7805 tai 044714 7806.

Jut­tu­asiois­sa pyy­däm­me soit­ta­maan nume­roon 0503631063.

Myös säh­kö­pos­tit toimivat:

TILAUKSET: tilaukset@rantapohja.fi

ILMOITUKSET: outi.koistinen@rantapohja.fi tai sari.niiranen@rantapohja.fi

JUTTUASIAT: toimitus@rantapohja.fi

Kii­tos

Pek­ka Keväjärvi
päätoimittaja
Rantapohja