Kiiminki

Kir­jas­to ja nuok­ka­ri sai­vat har­vi­nai­set väis­tö­ti­lat Kii­min­gis­sä

Kii­min­gin kir­jas­to ja iso­jen nuok­ka­ri pää­si­vät muut­ta­maan odo­tet­tui­hin väis­tö­ti­loi­hin mar­ras­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Nuok­ka­ri odot­ti uusia tilo­ja koko syk­syn, kir­jas­to oli kiin­ni loka­kuun ajan. Väis­tö­ti­la­rat­kai­suun pää­dyt­tiin, kos­ka Syke-talo, jos­sa molem­mat toi­min­not sijait­se­vat on perus­re­mon­tin vuok­si sul­jet­tu­na noin vuo­den ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hie­ta-ahon kaa­voi­tus ete­nee Kii­min­gis­sä

Kola­mäen ja Isoa­hon väli­maas­toon Kii­min­gin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le suun­ni­tel­laan Hie­­ta-ahon asui­na­luet­ta. Noin 236 heh­taa­rin suu­rui­nen suun­nit­te­lua­lue on pää­osin raken­ta­ma­ton­ta moree­ni­kum­pa­reik­koa ja…


Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ete­nee

Oulus­sa kokeil­laan tämän syk­syn aika­na osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia. Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta etsii ehdo­tuk­sia Oulun ja oulu­lais­ten tur­val­li­suu­den ja tasa-arvon…
Myös Hal­pa­Hal­li ryh­tyy sun­nun­tai­kaup­paan

Hal­pa­Hal­lin myy­mä­lät pal­ve­le­vat asiak­kai­ta 18. mar­ras­kuu­ta läh­tien myös sun­nun­tai­sin. Laa­jen­ne­tus­ta aukio­los­ta päät­tä­neen yhtiön hal­li­tuk­sen mukaan pää­tös perus­tuu asia­kas­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­seen, joka on tar­koit­ta­nut eri­tyi­ses­ti sun­nun­tai­kau­pan voi­ma­kas­ta kas­vua.