Kiiminki

Nuo­ril­le uut­ta luvas­sa Kii­min­kiin

Kii­min­ki­läi­nen Come on fit -kun­to­sa­liy­rit­tä­jä Jas­ka Ilves­luo­to on päät­tä­nyt hyö­dyn­tää enti­ses­sä S-mar­ke­tin talos­sa tyh­jil­lään ole­vaa, omis­ta­maan­sa tilaa nuor­ten hyväk­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lap­pi-illas­sa uppou­du­taan saa­me­lais­lap­sen kou­lu­muis­toi­hin

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan alu­eel­la yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen mer­keis­sä jär­jes­te­tään muu­ta­ma isom­pi tapah­tu­ma, jois­ta Lap­­pi-aihei­­nen ilta on vuo­ros­sa seu­raa­va­na sun­nun­tai­na 24.2. kel­lo 16 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 9

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki

Ma: jau­he­li­ha-peru­na­so­se­laa­tik­ko, nel­jän lajin vihan­nes­se­koi­tus, puna­kaa­li-banaa­ni­sa­laat­ti, soi­ja-peru­na­laa­tik­ko. Ti: pyt­ti­pan­nu, pais­tet­tu kanan­mu­na, val­ko­kaa­li-kurk­kusa­laat­ti, kas­vis­pyt­ti­pan­nu. Ke: lohi­keit­to, kau­ra­lei­pä, juus­to, kau­den hedel­mä. To: maksalaatikko/ jau­he­mak­sa­pih­vit, rus­kis­tet­tu sipu­li­vii­pa­le, voi­kas­ti­ke, kuk­ka­kaa­li, peru­nat, pork­ka­na-puo­luk­ka­sa­laat­ti, kas­vis­gra­tii­ni/­kus­kus-kas­vis­pih­vi. Pe: pinaat­ti- tai pork­ka­nao­hu­kai­nen, peru­nat, vil­jai­sa kas­vis­se­koi­tus, val­ko­kas­ti­ke, kau­ra­lei­pä, rai­kas jää­vuo­ri­sa­laat­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Penk­ka­ri­hu­li­naa Ran­ta­poh­jan alu­een lukiois­sa

Lukiois­sa vie­te­tään tänään penk­ka­ri­päi­vää, jon­ka jäl­keen abi­tu­rien­tit jää­vät luku­lo­mal­le val­mis­tau­tu­maan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin. Perin­tei­ses­ti penk­ka­ri­päi­vä on ajoit­tu­nut koko Suo­mes­sa samal­le päi­väl­le, mut­ta…