Kiiminki

Kii­min­gis­sä kisat­tiin hir­ven­juok­sus­sa

Sun­nun­tai­na Kii­min­gin Repo­se­läl­lä kisat­tiin hir­ven­juok­sun mer­keis­sä. Kiso­jen jär­jes­tä­jä­nä toi­mi Kii­min­gin Erä­mie­het. Hir­ven­juok­sun lisäk­si kisat­tiin hir­vi­kä­ve­lys­sä. Par­hai­ten sijoit­tu­neet sar­joit­tain:

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin Hal­pa­Hal­li laa­je­nee

Kii­min­gin Hal­pa­Hal­lis­sa on aloi­tet­tu remon­toin­ti­työt myy­mä­län laa­jen­nuk­sen vuok­si. Hal­pa­Hal­lin kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Jan­ne Vähä­tiit­to ker­too, että myy­mä­lää laa­jen­ne­taan rei­lut 850 neliö­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Myö­tä­tuul­ta pur­jei­siin

Kii­min­gin lukios­ta val­mis­tui tänä kevää­nä 50 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Kaik­ki­aan lukios­ta on nyt val­mis­tu­nut 2 585 yli­op­pi­las­ta. Kii­min­ki on ollut edel­lä­kä­vi­jä­nä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koh­ti uut­ta

Kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu kuu­lee Kii­min­ki­joen Koi­te­lin­kos­kien kohi­nan omaan koti­pi­haan­sa Kii­min­gin Yli­ky­läs­sä. Hänen per­heen­sä koti sijait­see samal­la kyläl­lä kuin noin sata…Maa­il­man­mes­ta­rei­ta ja mil­joo­na­pot­ti

Ran­ta­poh­jas­ta 10.5.1979:$>Oli ker­ran Hau­ta Sipo nimi­nen kala­mies. Kun hän sit­ten ker­ran tuli kotiin iso kala­kont­ti seläs­sä ja istah­ti pir­tin pen­kil­le ja kova hiki kun oli, niin se puk­ka­si niin kovan huu­run tai usvan, että ovi­kin len­si seläl­leen. Kun Sipo sit­ten ker­toi tätä naa­pu­ril­leen, niin emän­tä sanoi että elä valeh­te­le. Sipo vas­ta­si sii­he, että oo se sinä hil­jaa, minä se tii­jän joka oon höyrynny.K.E. Ala­vuot­toJoke­ris­sa kak­si mil­joo­naa Kii­min­kiin

Veik­kauk­sen Lau­an­­tai-Joke­­ris­­ta löy­tyi yksi täy­so­su­ma, jol­la voit­taa kak­si mil­joo­na euroa. Tuplaa­mal­la pelat­tu onnen­ku­pon­ki oli jätet­ty Kii­min­gin Gril­­li-Kios­­kil­­le. Pää­voi­ton Kii­min­gis­sä kui­tan­nut…


Kevät­sii­vous luon­non hyväk­si

Koko Kii­min­ki on haas­tet­tu tänään tiis­tai­na mukaan ympä­ris­tön kevät­sii­vouk­seen, kun Kii­min­gin Lions Club jär­jes­tää jo perin­teek­si muo­dos­tu­neet sii­vous­tal­koot. Lions Clu­bin I-pii­rin jäsen­joh­ta­ja Eija Tuo­maa­la ker­too, että sii­vous­tal­koot jär­jes­te­tään haas­ta­mis­pe­ri­aat­teel­la tänä vuon­na kol­mat­ta ker­taa. Hut­tu­ky­län kou­lu antoi oman panok­sen­sa tal­koi­siin jo vii­me per­jan­tai­na, kun koko kou­lu yhteis­voi­min sii­vo­si kou­lun ympä­ris­töä. Kuu­des­luok­ka­lai­nen Joo­sua Taka­rau­tio ker­toi kerän­neen­sä kave­rei­den­sa kans­sa jo täy­den pus­sil­li­sen ros­kia ensim­mäi­sel­lä sii­vous­kier­rok­sel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus