Jou­lun rau­ha ja tun­nel­ma löy­ty­vät Koi­te­lis­ta

"Minttu-tonttu ja Tinttu-tonttu ovat Korvatunturin veikeä touhukaksikko, joka sai nyt joulun alla pukilta tärkeän tehtävän: Heidän tulisi levittää iloista joulumieltä ihan kaikille." Miia Yliniemi ja Peppi Pekkala lupaavat, että Koitelin joulutapahtumassa puuhaa löytyy koko perheelle.

Tänä vuon­na las­keu­tu­mi­sen jou­lun tun­nel­maan voi aloit­taa Kor­va­tun­tu­rin vei­keän tont­tu­kak­si­kon Min­tun ja Tin­tun seu­ras­sa Koi­te­lin Tun­nel­ma­tu­val­la.

– Koi­te­liin on toi­vot­tu tapah­tu­mia ja säpi­nää tal­vi­kuu­kausiin­kin. Tun­nel­ma­tu­van juhan­nus osoit­ti, että ihmi­set mie­lel­lään pyhien aikaan tule­vat tän­ne tun­nel­moi­maan, joten pää­tim­me jär­jes­tää täl­lai­sen jou­lu­na­lus­ta­pah­tu­man, ker­too Miia Yli­nie­mi Go Arc­ticil­ta.

Hänen kans­saan tapah­tu­maa jär­jes­tää Pep­pi Pek­ka­la, joka uskoo, että täs­sä on start­ti iha­nal­le, jou­lui­sel­le perin­teel­le Koi­te­lis­sa.

– Koi­te­li on monel­le rakas paik­ka, joten uskon, että moni tulee tän­ne lataa­maan hiu­kan jou­lu­tun­nel­maa.

Tun­nel­ma­tu­van jou­lua vie­te­tään lau­an­tai­na 21.12. ja sun­nun­tai­na 22.12. Molem­pi­na päi­vi­nä tupa on auki kel­lo 11–18. Lau­an­tai­na kuu­den jäl­keen on aikui­sil­le glö­giä, lah­jo­jen pake­toin­tia sekä karao­kea. Tun­nel­ma­tu­val­le voi tul­la siis viet­tä­mään lah­ja­val­vo­jai­sia.

Iha­nan jou­lu­tun­nel­man, elä­vän tulen, jou­lu­herk­ku­jen ja jou­lu­lau­lu­jen lisäk­si luvas­sa on ponia­je­lua ja ehkä­pä jou­lu­muo­ri­kin poik­ke­aa tont­tu­jen lisäk­si pai­kal­la. Myös kep­pa­ri­tal­li on tie­tys­ti auki

Sekä Pek­ka­la että Yli­nie­mi myön­tä­vät ole­van­sa aut­ta­mat­to­mas­ti jou­luih­mi­siä ja ovat sik­si todel­la innois­saan tule­vas­ta tapah­tu­mas­ta.

– Olem­me var­mo­ja, että kun saa­puu Koi­te­liin jou­lun kaa­mok­ses­sa, jo pel­käs­tään se aut­taa jou­lu­rau­han löy­ty­mi­ses­sä.

Koi­te­lis­sa on aiem­min­kin jär­jes­tet­ty aina­kin Kii­min­gin seu­ra­kun­nan toi­mes­ta Koi­te­lin Jou­lu -tapah­tu­mia, mut­ta tänä vuon­na sel­lais­ta ei ole luvas­sa. Yleen­sä Koi­te­li hil­je­nee tapah­tu­mis­ta tal­vek­si, sil­lä siel­lä ei ole tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa. Väkeä nuo­tio­pai­koil­la kui­ten­kin riit­tää myös tal­vi­kuu­kausik­si. Kevääl­lä Koi­te­li alkaa heräil­lä tal­viu­nes­ta yhdes­sä kos­ken kans­sa. Jäi­den läh­dön odot­te­li­jat täyt­tä­vät kos­kien ran­nat huh­ti­kuus­sa.