Iiläi­sil­lä menee hyvin, mut­ta se ei näy kun­nan kukkarossa

Iin kun­nan asuk­kail­la menee talous­mit­ta­rei­den mukaan nyt hyvin. Työl­li­syys­ti­lan­ne on parem­pi kuin vuo­si­kym­me­niin, kes­ki­mää­räi­set ansio­tu­lot ja eläk­keet ovat nous­seet ja yrit­tä­jien­kin tulo­ker­ty­mä näyt­tää hyväl­tä. Hyvis­tä mer­keis­tä huo­li­mat­ta kun­nan vero­tu­lot eivät ole lisääntyneet. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus