Kiiminki

Embraze palaa lavoil­le

Vuon­na 1994 perus­tet­tu ja 2009 toi­min­tan­sa lopet­ta­nut oulu­lai­nen ja osin kii­min­ki­läis­muusi­kois­ta koos­tu­va melo­di­sen metal­lin vete­raa­ni Embraze tekee paluun.Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Koi­te­lin valot ihas­tut­ti­vat ja innos­ti­vat ulkoi­le­maan

Lau­an­tai­na Valoa Koi­te­li! -tapah­tu­ma koko­si per­hei­tä, paris­kun­tia ja ystä­vyk­siä ihai­le­maan valo­tai­det­ta luon­non kes­kel­le. Tapah­tu­man ava­si Koi­te­li Elää ry:n ter­ve­tu­lo­pu­he, jon­ka jäl­keen tuli­tai­de­tyh­mä Tuli­kuk­ka esit­ti näyt­tä­vän tulis­hown­sa. Tapah­tu­mas­sa pää­si ihas­te­le­maan myös Flowers of Lifen valo­tai­de­teos­ta, joka lan­get­ti valo­aan koko Saha­saa­ren näyt­tä­mön edus­tal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRaken­nus­te­ho voit­ti Joki­ran­nan kou­lun tar­jous­kil­pai­lun

Parem­min asun­to­ra­ken­ta­ja­na tun­net­tu Oulun Raken­nus­te­ho Oy on teh­nyt mer­kit­tä­vän alue­val­tauk­sen voit­ta­mal­la Oulun Tila­kes­kuk­sen kil­pai­lu­tuk­sen Joki­ran­nan kou­lun uudis­ra­ken­nus­hank­kees­ta. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti vuo­den 2018 maa­lis­kuus­sa, että sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­nyt Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lu pure­taan ja sen 600 oppi­laal­le raken­ne­taan uusi kou­lu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus