Kiiminki

Käsi­työ yhdis­tää

Kädet sydä­men jat­kee­na -käsi­työ­päi­vää vie­tet­tiin Kale­va­lan­päi­vä­nä Kii­min­gin van­hal­la kou­lul­la seu­ra­kun­ta­ko­din ja kir­kon kupees­sa. Päi­vän aika­na käsi­työ­läi­set kars­ta­si­vat, keh­rä­si­vät, ompe­li­vat van­hal­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin Kiu­ru­jen usko­mat­to­mat vuo­det

Kii­min­ki-seu­ran koti­seu­tuil­las­sa pääs­tiin sukel­ta­maan kuo­ro­lau­lun maa­il­maan, kun Kii­min­gin Kiu­ru­jen kuo­ron­joh­ta­ja Lii­sa Räi­sä­nen ker­ta­si kuo­ron vai­hei­ta 70-luvul­ta aina vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen saak­ka. 1974 las­ten oman aloit­teel­li­suu­den joh­dos­ta käyn­nis­ty­nyt kuo­ro­toi­min­ta kir­joit­ti ole­mas­sao­lon­sa aika­na niin kan­sal­li­ses­ti kuin kan­sain­vä­li­ses­ti usko­mat­to­man menes­tys­ta­ri­nan, jol­lais­ta tus­kin kos­kaan Suo­mes­sa on saa­tu lukea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Äänes­tys käyn­nis­sä

Ran­ta­poh­jas­ta 29.5.1980. Oli meneil­lään sota­har­joi­tuk­set ja erääl­lä sota­po­jal­la oli rat­ken­nut housuis­ta taka­puo­li. Ken­raa­li­ma­ju­ri tuli teke­mään tar­kas­tus­ta ja sota­poi­ka peit­te­li kädel­lään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kari Hol­man kirk­ko­ja Gal­le­ria Jau­hiai­ses­sa

Hau­ki­pu­taa­lais­tai­tei­li­ja Kari Hol­man näyt­te­ly nimel­tä Poh­­jois-Suo­­ma­­lai­­sia kirk­ko­ja avau­tuu Gal­le­ria Jau­hiai­ses­sa Kii­min­gin Syke-talos­­sa kes­ki­viik­ko­na. Näyt­te­lys­sä on esil­lä nel­jä­tois­ta ori­gi­naa­lia­kva­rel­lia. Hol­man näyt­te­ly…