Käsi­työ yhdis­tää

Kiimingissä siirrettiin elävää käsityöperintöä osaajalta toiselle, kun alueen käsityön taitajat kokoontuivat Käsi sydämen jatkeena -tapahtumaan Kiimingin vanhalle koululle. Kiiminkiläinen Annikki Timonen kuunteli kun oululainen suutari Timo Stenius kertoi perinteisen lapikkaan valmistamisesta käsityönä. Naskalit, pikilangat, erilaiset nahkalaadut ja upeat käsityönä tehdyt kengät ja laukut kiersivät yleisössä Steniuksen kertoillessa leppoisasti perinteisestä suutarin työstä. Kuvassa näkyy 1900-luvun alusta peräisin oleva Suutarin kissa, jolla voi ommella vaikkapa kenkien pohjia.

Kädet sydä­men jat­kee­na -käsi­työ­päi­vää vie­tet­tiin Kale­va­lan­päi­vä­nä Kii­min­gin van­hal­la kou­lul­la seu­ra­kun­ta­ko­din ja kir­kon kupees­sa. Päi­vän aika­na käsi­työ­läi­set kars­ta­si­vat, keh­rä­si­vät, ompe­li­vat van­hal­la pol­jet­ta­val­la ompe­lu­ko­neel­la leik­ka­si­vat maton­ku­tei­ta, kutoi­vat kan­gas­puiss­sa ystä­vyy­den mat­toa ja tutus­tui­vat suu­ta­rin töi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus