Sir­pa Esko­la on Kii­min­gin Yrit­tä­jien uusi puheen­joh­ta­ja

Kii­min­gin Yrit­tä­jät valit­si Go Arc­ticin Sir­pa Esko­lan yhdis­tyk­sen­sä uudek­si puheen­joh­ta­jak­si. Enti­nen puheen­joh­ta­ja Mii­ka Suti­nen jat­kaa edel­leen yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä. Muut hal­li­tuk­seen vali­tut kii­min­ki­läis­yrit­tä­jät ovat Pau­la Paroll, Juk­ka-Pek­ka Pih­la­ja, Teu­vo Jär­ven­pää, Nina Val­ko­la, Kir­si Pul­li, Mii­ka Suti­nen, Sir­pa Runt­ti, Eli­na Kok­ko­nie­mi ja Mar­ke Rau­tia­la.

– Mei­tä yrit­tä­jiä on enti­sen Kii­min­gin kun­nan alu­eel­la nyky­ään monen­lai­sia, joten on hie­noa, että myös yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa on eri alo­jen ja eri­lais­ten yri­tys­muo­to­jen edus­ta­jia, kom­men­toi Sir­pa Esko­la.